Lễ đón Bằng của UNESCO ghi danh quần thể danh thắng Tràng An là di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới hồi tháng 1/2015. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Ngày 12/1, tại Hà Nội, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2015, xác định phương hướng năm 2016.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thống nhất cho rằng, trong năm 2016, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về Hội nhập quốc tế và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, trong đó tiếp tục tăng cường vai trò của Việt Nam tại các diễn đàn đa phương thông qua việc đảm nhiệm vai trò tại các cơ quan của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO), nhất là Hội đồng Chấp hành và Ủy ban Di sản thế giới.

Việt Nam cũng sẽ tham gia tích cực chủ động tại các cơ quan chuyên môn và một số công ước quan trọng của ​UNESCO...

Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam tăng cường tiếp thu ý tưởng, sáng kiến của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) phục vụ công cuộc xây dựng đất nước, nhất là cải cách và đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo Việt Nam trong xu thế hội nhập quốc tế.

Để làm tốt công tác bảo tồn và phát huy giá trị các loại hình di sản đã được công nhận, các đại biểu cũng nêu rõ trong thời gian tới, các bộ, ngành, địa phương, các khu di sản đã được công nhận cần có sự phối hợp chặt chẽ nhằm nâng cao năng lực của các Ban Quản lý các khu di sản, Khu Dự trữ Sinh quyển, công viên địa chất; hỗ trợ xây dựng các báo cáo định kỳ và đột xuất về các vấn đề liên quan đến di sản đã được công nhận.

Các chương trình, dự án lớn của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc cần tăng cường thông tin tới các tầng lớp nhân dân trên các phương tiện thông tin đại chúng để quảng bá hình ảnh của tổ chức này đối với người dân Việt Nam.

Bên cạnh đó, các đại biểu nhấn mạnh cần tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp hoạt động giữa các tiểu ban, phát huy vai trò điều phối của Ban Thư ký Ủy ban Quốc gia thông qua các buổi giao ban định kỳ, hội thảo chuyên đề...

Theo Báo cáo của Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, trong năm 2015, Việt Nam đã tăng cường quan hệ tốt đẹp với Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc và ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa hai bên trong giai đoạn 2016-2020 trên cơ sở tổng kết Bản ghi nhớ giai đoạn 2010-2015.

Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò tích cực, chủ động tại Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc thông qua việc đảm nhiệm một số vị trí quan trọng tại Ủy ban chuyên môn.

Tiếp tục triển khai đề án "Tăng cường sự tham gia của Việt Nam vào Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc giai đoạn 2013-2018" đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam đã tích cực vận động để Việt Nam trúng cử vào thành viên Hội đồng Chấp hành UNESCO nhiệm kỳ 2015-2019 với số phiếu cao nhất từ trước đến nay.

Việt Nam đã đóng góp các vấn đề chung của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc và các vấn đề chuyên môn cụ thể. Những sáng kiến, đóng góp của Việt Nam được các nước thành viên đánh giá cao.

Trong năm qua, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam vận động thành công Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc công nhận Phong Nha-Kẻ Bàng là Di sản thiên nhiên thế giới lần thứ hai theo tiêu chí đa dạng sinh học, Khu dự trữ sinh quyển Lang Biang là Khu dự trữ sinh quyển thế giới.

Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam cũng vận động thành công Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc thông qua việc thành lập hai Trung tâm dạng II về Toán và Lý dưới sự bảo trợ của UNESCO. Đây là hai Trung tâm dạng II đầu tiên của Việt Nam thuộc lĩnh vực khoa học, qua đó khẳng định trí tuệ, uy tín cũng như mong muốn được đóng góp vào công việc chung của Việt Nam./.