Việt Nam xếp thứ 12 trong danh sách những nước thông minh nhất thế giới, xếp trên cả những nước có nền giáo dục danh tiếng như Anh, Pháp và Mỹ.

Đánh giá này dựa trên điểm kiểm tra môn toán và khoa học của học sinh được Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) xếp hạng./.