Nhận lời mời của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Vương quốc Campuchia Angvong Vathana đã sang thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 21-22/1.

Trong buổi làm việc với Bộ Tư pháp Việt Nam vào sáng 21/1, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường và Bộ trưởng Bộ Tư pháp Vương quốc Campuchia Angvong Vathana đã thông tin về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của mỗi nước; tình hình cải cách pháp luật và tư pháp đồng thời trao đổi những vấn đề chuyên môn mà hai bên cùng quan tâm như công tác xây dựng pháp luật, thực thi pháp luật....

Đặc biệt, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường và Bộ trưởng Bộ Tư pháp Vương quốc Campuchia Angvong Vathana đã ký Hiệp định Tương trợ tư pháp về dân sự giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Campuchia (Hiệp định).

Hiệp định gồm Lời nói đầu và 7 Chương với 37 Điều, quy định toàn diện về nội dung, nguyên tắc, quy trình, thủ tục thực hiện tương trợ tư pháp về dân sự giữa Việt Nam và Campuchia.

Hiệp định này sẽ có hiệu lực vào ngày thứ ba mươi (30) sau ngày nhận được thông báo sau cùng qua đường ngoại giao khẳng định hai Bên đã hoàn tất thủ tục phê chuẩn.

Sau khi có hiệu lực, Hiệp định sẽ tạo cơ sở pháp lý cho các cơ quan tư pháp hai nước tương trợ lẫn nhau nhằm giải quyết các tranh chấp và các vấn đề pháp lý phát sinh, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp của hai nước khi tham gia vào các quan hệ thương mại, dân sự, đầu tư... tại nước sở tại, góp phần thúc đẩy hơn nữa sự phát triển các quan hệ hợp tác chung giữ hai nước.

Việc ký Hiệp định đánh dấu sự hợp tác đa dạng hơn về thành phần tham gia và phong phú, sâu sắc hơn về nội dung, hình thức hợp tác.

Dự kiến, trong thời gian thăm và làm việc tại Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Vương quốc Campuchia Angvong Vathana sẽ thăm Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao; thăm và làm việc với Học viện Tư pháp, Thường trực Ban chỉ đạo cải cách tư pháp.../.

Quỳnh Hoa (TTXVN)