Quang cảnh lễ ký kết. (Ảnh: Ngọc Hà/TTXVN )

Ngày 18/6, tại Hà Nội, Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Năng lượng, Tòa nhà và khí hậu Đan Mạch đã ký kết Biên bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng và ngành công nghiệp năng lượng tái tạo.

Bản ghi nhớ nêu rõ 5 lĩnh vực hợp tác ưu tiên và 10 hình thức hợp tác.

Các lĩnh vực hợp tác chủ yếu tập trung vào xây dựng các quy định chuyên ngành làm cơ sở pháp lý nhằm hỗ trợ triển khai Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại Việt Nam; thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam.

Xây dựng các chương trình và dự án mới liên quan đến việc triển khai Chương trình Mục tiêu quốc gia về Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của Việt Nam, chiến lượng tăng trưởng xanh cũng như các chính sách và chiến lược quốc gia khác có tiềm năng nhận được sự hỗ trợ tài chính của các tổ chức tài trợ quốc tế; tăng cường năng lực chuyên môn...

Phát biểu tại lễ ký kết, Thứ trưởng Bộ Công Thương Cao Quốc Hưng cho rằng Bản ghi nhớ này sẽ thúc đẩy quan hệ đối tác giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Năng lượng, Tòa nhà và khí hậu Đan Mạch trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng thuộc ngành công nghiệp và năng lượng tái tạo.

Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam John Nielsen cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của thỏa thuận này. Đồng thời, ông cho rằng trong những năm tới, nhu cầu về năng lượng của Việt Nam trong các lĩnh vực, đặc biệt là công nghiệp sẽ ngày càng tăng. Do đó, Việt Nam cần thực hiện các chính sách bền vững nhằm thúc đẩy sử dụng năng lượng tái tạo, hiệu quả năng lượng và công nghệ sạch, nếu thực sự muốn thúc đẩy một nền kinh tế xanh.

Từ năm 2011, Việt Nam và Đan Mạch đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược trong các lĩnh vực biến đổi khí hậu, môi trường, năng lượng và tăng trưởng xanh.

Việt Nam và Đan Mạch cũng đã khởi xướng cuộc đối thoại dài hạn về chuyển hóa carbon thấp trong lĩnh vực năng lượng tại Việt Nam, tập trung hỗ trợ cho Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, với mục tiêu giảm mức tiêu thụ năng lượng ở Việt Nam xuống 5-8%./.