Chiều 12/9 tại Phủ Thủ tướng, Phó Thủ tướng Lào Somsavad Lengsavath, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lào đã tiếp Đoàn công tác Phân ban hợp tác Việt Nam-Lào do Thứ trưởng Bộ Kế hoạch-Đầu tư, Phó Chủ tịch Phân ban hợp tác Việt Nam-Lào Cao Viết Sinh dẫn đầu.

Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Cao Viết Sinh cảm ơn Phó Thủ tướng Somsavad Lengsavath đã dành thời gian tiếp đoàn và báo cáo về kết quả chuyến phối hợp công tác, kiểm tra các dự án của đoàn cán bộ hai phân ban hợp tác Việt Nam-Lào và Lào-Việt Nam tại Lào trong thời gian qua.

Hai bên hài lòng nhận thấy các dự án đi đúng lộ trình chỉ đạo, một số dự án sắp hoàn thành chuẩn bị đưa vào khai thác, một số dự án đang tiếp tục đẩy nhanh tiến độ.

Thứ trưởng Cao Viết Sinh cho biết trong năm 2013 sẽ có 10 dự án ODA mà Việt Nam giúp Lào được đưa vào sử dụng, góp phần thúc đẩy hợp tác đầu tư giữa hai nước đi vào chiều sâu, đúng với mong muốn của lãnh đạo cấp cao và nhân dân hai nước.

Phó Thủ tướng Lào Somsavad Lengsavath hoan nghênh và đánh giá cao kết quả làm việc của Đoàn cán bộ hai phân ban hợp tác Việt Nam-Lào và Lào-Việt Nam; cảm ơn Đảng và Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã giúp Lào trong hàng chục năm qua và nay tiếp tục giúp Lào nhiều dự án, góp phần xây dựng đất nước Lào và đẩy nhanh công cuộc xóa đói giảm nghèo, thực hiện đúng mục tiêu thiên niên kỷ mà Lào đã đề ra.Phó Thủ tướng Lào Somsavad Lengsavath tiếp Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Cao Viết Sinh.
(Ảnh: Hoàng Chương/Vietnam+)

Phó Thủ tướng mong muốn trong thời gian tới hai bên tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, tiếp tục phối hợp đẩy nhanh tiến độ của các dự án đạt hiệu quả cao, góp phần vun đắp quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào./.