Ông Bùi Thanh Hà, Phó Trưởng ban thường trực, điều hành - Ban Tôn giáo Chính phủ - giảng các chuyên đề về tình hình tôn giáo và công tác tôn giáo cho học viên. (Ảnh minh họa: Nguyễn Thanh Liêm/TTXVN)

Ngày 31/8, tại Hà Nội, Phó Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ Bùi Thanh Hà đã làm việc với Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng đất nước do Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Saysomphone Phomvihane dẫn đầu.

Tại buổi làm việc, thông tin về tình hình và công tác tôn giáo của Việt Nam hiện nay, Phó Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ Bùi Thanh Hà đề nghị hai bên tiếp tục đẩy mạnh hợp tác, trao đổi nhằm nâng cao chất lượng công tác tôn giáo giữa hai quốc gia, trên tinh thần thỏa thuận đã ký hợp tác giữa Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng đất nước với Ban Tôn giáo Chính phủ Việt Nam năm 2014.

Trong công tác đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn cho các cán bộ làm công tác tôn giáo của Lào, ông Bùi Thanh Hà cho biết Ban Tôn giáo Chính phủ sẵn sàng cử lãnh đạo các vụ chuyên môn sang trao đổi trực tiếp tại các lớp tập huấn được mở ở Lào để nhiều người có thể tham dự.

Ban Tôn giáo Chính phủ đang cập nhật, biên soạn lại giáo trình về công tác tôn giáo, sắp tới sẽ trao đổi cụ thể với Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng đất nước để giúp cho công tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ làm công tác chuyên môn tại Lào đạt kết quả tốt hơn.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước bày tỏ vui mừng về sự hợp tác trong công tác tôn giáo giữa hai cơ quan từ năm 2007 đến nay đã đạt được nhiều thành tựu to lớn. Sự giúp đỡ của Việt Nam trong việc tổ chức các lớp tập huấn nhằm nâng cao kiến thức về tôn giáo cho cán bộ Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng đất nước, các cơ quan liên quan từ Trung ương đến địa phương có ý nghĩa hết sức thiết thực.

Để việc thực hiện thỏa thuận hợp tác đạt hiệu quả, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng đất nước mong rằng Việt Nam tiếp tục xem xét, giúp đỡ Lào trong việc đào tạo chuyên môn ngắn hạn và dài hạn về công tác tôn giáo tại Việt Nam.

Ban Tôn giáo Chính phủ Việt Nam hỗ trợ Lào xây dựng giáo trình về công tác tôn giáo để có thể sử dụng rộng rãi vào việc tập huấn và đào tạo cho cán bộ phụ trách về công tác tôn giáo của Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng đất nước./.