Thực hiện Thỏa thuận hợp tác về công tác tôn giáo, Đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng Đất nước do ông Kenta Koong Bun Mi, Phó Chủ tịch dẫn đầu, sang thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 7 đến ngày 12/7/2014.

Tại buổi làm việc sáng 8/7 tại Hà Nội, Đoàn Ban Tôn giáo Chính phủ Việt Nam do Phó Trưởng ban Bùi Thanh Hà dẫn đầu đã trao đổi với Đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng Đất nước về tình hình tôn giáo, kinh nghiệm quản lý nhà nước về tôn giáo của mỗi nước; đồng thời đánh giá kết quả thực hiện Thỏa thuận hợp tác về công tác tôn giáo thời gian qua.

Ban Tôn giáo Chính phủ Việt Nam và Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng Đất nước bắt đầu hợp tác về lĩnh vực tôn giáo từ năm 2002. Tháng 6/2007, hai bên đã ký Thỏa thuận hợp tác về công tác tôn giáo. Việc thực hiện Thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực tôn giáo giữa hai cơ quan trong thời gian qua đã đạt được một số kết quả nhất định thông qua hoạt động trao đổi đoàn, tổ chức khóa bồi dưỡng, đào tạo cho cán bộ làm công tác tôn giáo của Mặt trận Lào Xây dựng Đất nước.

Kết quả thực hiện Thỏa thuận hợp tác đã góp phần thiết thực vào công tác tôn giáo của mỗi nước, tạo điều kiện cho hai cơ quan tăng cường trao đổi thông tin, trao đổi kinh nghiệm quản lý nhà nước về tôn giáo của mỗi nước. Qua đó, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước, hai dân tộc Việt Nam - Lào.

Ban Tôn giáo Chính phủ Việt Nam và Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng Đất nước đã ký Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2014-2020. Theo đó, hai bên thống nhất tăng cường tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân hai nước về truyền thống đoàn kết, hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước; tổ chức trao đổi kinh nghiệm, hội thảo khoa học về công tác tôn giáo bằng nhiều hình thức phù hợp nhằm thúc đẩy công tác tôn giáo hiệu quả cao hơn nữa, góp phần bảo vệ độc lập và sự ổn định của hai nước, ổn định khu vực và thế giới. Hai bên hợp tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác tôn giáo thông qua hợp tác Liên Chính phủ Việt Nam-Lào, bao gồm đào tạo ngắn hạn về nghiệp vụ công tác tôn giáo và đào tạo dài hạn ngành xã hội và nhân văn…

Trong thời gian ở thăm Việt Nam, Đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng Đất nước đến chào Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; thăm Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và một số cơ sở tôn giáo tại hai tỉnh Bắc Ninh, Quảng Ninh./.
Hương Thủy (TTXVN/Vietnam+)