Ngày 21/7, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Ngoại giao Đoàn Xuân Hưng và Đại sứ Cộng hòa Seychelles, Philippe Le Gall đã ký hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao hoặc công vụ giữa chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và chính phủ nước Cộng hòa Seychelles./.

(TTXVN/Vietnam+)