Ngày 26/1, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Cường và Đại sứ Anh tại Hà Nội Antony Stokes đã ký Kế hoạch hành động Việt Nam-Anh năm 2011 nhằm triển khai Tuyên bố chung thiết lập quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Anh ký giữa hai nước nhân chuyến thăm Anh của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm tháng 9/2010.

Kế hoạch hành động Việt Nam-Anh năm 2011 nêu rõ các mục tiêu và biện pháp thực hiện cụ thể trên 7 lĩnh vực hợp tác của quan hệ đối tác chiến lược gồm chính trị-ngoại giao, các vấn đề toàn cầu và khu vực, thương mại-đầu tư, hợp tác phát triển kinh tế-xã hội, giáo dục-đào tạo, an ninh-quốc phòng, giao lưu nhân dân.

Văn kiện được xây dựng với sự đóng góp của các bộ, ngành, địa phương hai nước, với nhiều nội dung hợp tác cụ thể, thiết thực, trong đó có các lĩnh vực ưu tiên như kinh tế-thương mại-đầu tư, hợp tác phát triển, giáo dục-đào tạo.

Tại buổi lễ, hai bên nhất trí nỗ lực hơn nữa triển khai cụ thể các nội dung nêu trong kế hoạch hành động, làm cho quan hệ đối tác chiến lược thực sự đi vào cuộc sống.

Việc hoàn thành thắng lợi các mục tiêu của Kế hoạch hành động năm 2011 sẽ tạo cơ sở quan trọng cho những bước phát triển của quan hệ hai nước trong những năm tiếp theo, góp phần tăng cường quan hệ hợp tác cụ thể, thiết thực giữa Việt Nam và Anh - một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại châu Âu và trên thế giới.

Việc này cũng sẽ góp phần tiếp tục nâng cao vị thế quốc tế của Việt Nam với tư cách là một đối tác tin cậy, có trách nhiệm của các nước trong cộng đồng quốc tế, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác ở khu vực và trên thế giới./.