Ngày 27/5, tại Hà Nội, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) và Công ty China UnionPay (Trung Quốc) đã tiến hành ký kết biên bản ghi nhớ với mục đích tăng cường tìm hiểu các cơ hội hợp tác giữa hai bên về việc phát hành thẻ UnionPay (cả thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng) tại Việt Nam, đồng thời mở rộng hoạt động thanh toán thẻ UnionPay tại tất cả các ATM và POS của Vietcombank tại Việt Nam.

China UnionPay (CUP) là công ty được thành lập tại Trung Quốc với mục đích vận hành hệ thống chuyển mạch thông tin thẻ ngân hàng quốc gia Trung Quốc và vận hành mạng lưới các máy ATM và POS được chia sẻ tại Trung Quốc.

China UnionPay bắt đầu gia nhập thị trường Việt Nam để triển khai hoạt động thanh toán thẻ UnionPay từ năm 2007 với việc lựa chọn Vietcombank là ngân hàng đầu tiên để triển khai dịch vụ này.

Hiện tại Vietcombank vẫn là ngân hàng chiếm thị phần lớn nhất về doanh số thanh toán thẻ UnionPay trong số 14 ngân hàng triển khai dịch vụ này tại Việt Nam. Trong lĩnh vực thanh toán thẻ tại Việt Nam, Vietcombank chiếm hơn 55% thị phần, đồng thời là ngân hàng duy nhất tại Việt Nam chấp nhận thanh toán 6 loại thẻ quốc tế Visa, Mastercard, JCB, CUP, Diners Club và đặc biệt độc quyền thanh toán thẻ Vietcombank American Express.

Từ đầu năm 2011, Vietcombank và China UnionPay cũng đã bắt đầu phối hợp để triển khai đề án phát hành thẻ CUP tại Việt Nam./.