Lãnh đạo hai bên tham gia ký kết. (Nguồn: Vietcombank)

Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Chi nhánh Hà Nam (Vietcombank Hà Nam) vừa ký kết hợp đồng cấp tín dụng giá trị 150 tỷ đồng cho Công ty Cổ phần Vissai Hà Nam (The Vissai).

Theo nội dung hợp đồng hợp được ký kết, Vietcombank Hà Nam cung cấp khoản tín dụng cho Công ty cổ phần Vissai Hà Nam để phục vụ cho các nhu cầu thanh toán vốn lưu động trong và ngoài nước cũng như phục vụ cho tài trợ thương mại thanh toán xuất nhập khẩu.

Với sự hợp tác này, Vietcombank Hà Nam hy vọng sẽ góp phần đáp ứng tốt nhất các nhu cầu về tài chính của doanh nghiệp tạo sự ổn định và phát triển vững mạnh trong tương của The Vissai cũng như các đơn vị kinh doanh trên địa bàn.

Lĩnh vực kinh doanh chính của Công ty cổ phần Vissai Hà Nam là sản xuất ximăng mang thương hiệu The Vissai với quy mô công suất nhà máy tại Hà Nam đạt 3 triệu tấn xi măng/năm, vốn điều lệ 1.100 tỷ đồng./.