Giao dịch tại Vietcombank. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 15/4, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2016. Trong đó có nội dung về kế hoạch tăng vốn điều lệ, thông qua phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài.

Năm 2016, ngân hàng sẽ tăng vốn điều lệ bằng việc phát hành cổ phiếu thưởng và phát hành cổ phiếu riêng lẻ. Cụ thể, Vietcombank sẽ phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 35% cho cổ đông hiện hữu. Số vốn điều lệ tăng thêm là 9.327 tỷ đồng. Sau đó, ngân hàng sẽ phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài với tỷ lệ tối đa 10% vốn điều lệ Vietcombank tại thời điểm chào bán.  

Như vậy sau khi phát hành riêng lẻ toàn bộ số cổ phiếu thì tổng vốn điều lệ là 39.575 tỷ đồng, theo đó, tỷ lệ sở hữu của Nhà nước cũng sẽ giảm từ 77% xuống còn 70%.

Đáng chú ý, theo phương án phát hành riêng lẻ này, Vietcombank dự kiến sẽ phát hành cho tối đa 10 nhà đầu tư tổ chức nước ngoài, trong đó có thể bao gồm một hoặc một số cổ đông hiện hữu của Vietcombank. Trong trường hợp chào bán tất cả 10% vốn cho một nhà đầu tư hay một nhóm nhà đầu tư có liên quan, Vietcombank sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chào bán.

Theo lãnh đạo Vietcombank, với việc tăng vốn điều lệ thì nguồn lực này sẽ được dùng vào đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ, xây dựng chi nhánh, đầu tư góp vốn vào các dự án hiệu quả, mở rộng hoạt động tín dụng. Đặc biệt, mục đích tăng vốn được lãnh đạo ngân hàng cho biết nhằm chuẩn bị cho khả năng M&A khi điều kiện cho phép.

Ông Nghiêm Xuân Thành, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietcombank cho biết, ngân hàng này vẫn đang tìm kiếm ngân hàng để sáp nhập.

Về việc thoái vốn khỏi các ngân hàng khác theo Thông tư 36, ông Thành cho biết, hiện Vietcombank đang có sở hữu tại 4 ngân hàng và 1 công ty tài chính. Cụ thể, sở hữu 7,16% tại Ngân hàng Quân đội (MB); 8,19% tại Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank); 5,07% tại Ngân hàng Phương Đông (OCB); 4,3% tại Ngân hàng Sài Gòn Công thương (Saigonbank) và Công ty tài chính Xi măng 10,41%.

Theo ông Thành, Vietcombank xin Ngân hàng Nhà nước giữ cổ phần sở hữu tại MB và giảm tại các tổ chức còn lại. Mức giảm cụ thể tại từng ngân hàng sẽ phải đợi tín hiệu từ thị trường và chính kế hoạch kinh doanh của ngân hàng đó.

Cũng theo ông Thành, năm 2015 là năm Vietcombank đạt mức tăng trưởng cao nhất trong 7 năm trở lại đây với tổng tài sản tăng 104%; tiền gửi của khách hàng vượt tỷ lệ ở mức cao; lợi nhuận trước thuế đạt 6.827 tỷ đồng đạt 115,72% kế hoạch cổ đông giao. Tỷ lệ nợ xấu đến thời điểm cuối 2015 là 1,84%; tỷ lệ cổ tức chi trả đạt 10%; giải ngân 256 tỷ đồng cho các hạng mục an sinh xã hội…

Năm 2016, nhà băng đặt mục tiêu tăng tổng tài sản lên 765.438 tỷ đồng, dư nợ cho vay lên tới 452.967 tỷ đồng - tăng 17%. Lợi nhuận trước thuế vượt 7.500 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu dưới 2,5%. Nhà băng cũng có kế hoạch tăng nhân sự lên 15.493 người./.

Trong quý 1/2016, tín dụng của Vietcombank đã tăng 6,5%. Tỷ lệ nợ xấu cuối quý là 1,76% giảm nhẹ so với mức đầu năm, tuy nhiên số tuyệt đối có tăng do tín dụng tăng. Trích lập dự phòng rủi ro là 1.300 tỷ đồng trong khi kế hoạch cả năm là 5.500 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế đạt 2.300 tỷ đồng, tăng 61% cùng kỳ và đạt 30% kế hoạch cả năm. Ngân hàng kỳ vọng sẽ hoàn thành mục tiêu lợi nhuận 7.500 tỷ đồng trong năm nay.