Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank) Phạm Huy Hùng cho biết, trong 4 tháng đầu năm Vietinbank đạt lợi nhuận hơn 2.000 tỷ đồng.

Tính đến hết quý I, tổng tài sản của VietinBank đạt 406 nghìn tỷ đồng, tăng xấp xỉ 28% so với thời điểm cùng kỳ năm 2011; lợi nhuận sau thuế đạt 1.394 tỷ đồng, tăng 60% so với cùng kỳ và bằng 20% kế hoạch năm 2012; tổng dư nợ cho vay đạt 280 nghìn tỷ đồng, giảm 2,92% so với đầu năm và tăng 14% so với cuối quý I/2011; thu nhập lãi thuần tăng 2,8%; nợ xấu được giữ ở mức 1,82%,

Lý giải cho việc lợi nhuận đạt cao, theo lãnh đạo Ngân hàng là do nguồn tiền gửi VND có kỳ hạn chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu tiền gửi, tăng 1,8% so với cuối năm 2011 và tăng 41% so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, các mảng hoạt động phi tín dụng đều báo lãi trong quý I. Hoạt động kinh doanh thẻ và dịch vụ kiều hối chiếm chiếm thị phần lớn trong hệ thống ngân hàng; trong đó thị phần số lượng thẻ ghi nợ nội địa là 21,42%, thị phần số lượng thẻ tín dụng quốc tế là 30,09% và thị phần số lượng máy POS là 25,7%.

Cổ phiếu CTG hiện là cổ phiếu tăng giá mạnh nhất với mức trên 60% trong quý I/2012, được các quỹ ETF mua vào nhiều nhất và trở thành cổ phiếu có tỷ trọng lớn nhất của Quỹ Market Vector Vietnam ETF tại thời điểm cuối quý I/2012./.