VietinBank phat hanh 400.000 trai phieu ra cong chung nam 2018 hinh anh 1Giao dịch tại VietinBank. (Nguồn: VietinBank)

Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank) thông báo phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2018 với số lượng đăng ký chào bán là 400.000 trái phiếu, tương đương 4.000 tỷ đồng.

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 28/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 5/6, VietinBank xin thông báo phát hành trái phiếu ra công chúng.

[VietinBank phát hành trái phiếu đợt 2 trị giá 2.200 tỷ đồng]

Cụ thể: tên tổ chức phát hành là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam; địa chỉ tại số 108 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Tên trái phiếu: Trái phiếu Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam phát hành ra công chúng năm 2018; mã trái phiếu: CTG1828T2/01.

Trái phiếu phát hành ra công chúng, không chuyển đổi, không được đảm bảo bằng tài sản của tổ chức phát hành, được phát hành và thanh toán bằng Việt Nam đồng và thỏa mãn các điều khoản và điều kiện quy định của bản cáo bạch chào bán trái phiếu.

Mệnh giá trái phiếu là 10 triệu đồng/trái phiếu với thời hạn 10 năm.

Tiền lãi trái phiếu được trả sau, định kỳ một năm một lần vào ngày thanh toán lãi là mỗi ngày tròn năm kể từ ngày phát hành, riêng tiền lãi cho kỳ thanh toán lãi thứ 10 của trái phiếu sẽ được thanh toán cùng với tiền gốc trái phiếu vào ngày đáo hạn.

Lãi suất áp dụng cho toàn bộ thời hạn 10 năm là lãi suất thả nổi (lãi suất có điều chỉnh định kỳ) và được xác định theo công thức sau: Lãi suất bằng lãi suất tham chiếu cộng với 0,8%/năm.

Mục đích huy động vốn nhằm bổ sung nguồn vốn hoạt động và nâng cao năng lực tài chính của tổ chức phát hành.

Giá bán ra công chúng là 10 triệu đồng/trái phiếu. Số lượng đăng ký mua tối thiểu 5 trái phiếu, tương đương 50 mươi triệu đồng tính theo mệnh giá. Để tránh hiểu lầm, nhà đầu tư chỉ được đăng ký mua số lượng trái phiếu chẵn đến hàng đơn vị và tối thiểu là 5 trái phiếu.

Thời hạn nhận đăng ký mua và nộp tiền từ 5/6 đến ngày 25/6. Địa điểm nhận đăng ký mua trái phiếu: Các chi nhánh/phòng giao dịch của VietinBank./.
Thúy Hà (Vietnam+)