Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank) cho biết, đã phát hành thành công 250 triệu USD trái phiếu quốc tế thông thường không có tài sản bảo đảm. Trái phiếu được định giá 8,00% và đáo hạn năm 2017.

Theo VietinBank, trái phiếu được thanh toán hai lần một năm khi đến kỳ thanh toán lãi suất. Nguồn vốn huy động được từ phát hành trái phiếu lần này sẽ được VietinBank đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động kinh doanh, phục vụ các dự án đầu tư phát triển và cho các mục đích chung của ngân hàng.
 
Chủ tịch Hội đồng quản trị VietinBank Phạm Huy Hùng cho biết: “Chúng tôi vui mừng khi nhận được sự tiếp nhận nồng nhiệt mà các nhà đầu tư đã dành cho trái phiếu quốc tế đầu tiên của Vietinbank. Chúng tôi rất ấn tượng với quá trình thực hiện giao dịch nhanh chóng. Các ngân hàng đồng quản lý chính đã phối hợp chặt chẽ với VietinBank, tư vấn về định giá và về chiến lược thời điểm phát hành phù hợp, để VietinBank đạt được các mục tiêu đề ra khi phát hành trái phiếu quốc tế đầu tiên này.”

Hai ngân hàng HSBC và Barclay Capital đóng vai trò ngân hàng đồng dựng sổ và quản lý chính cho giao dịch.

Ông Sumit Dutta, Tổng Giám đốc HSBC Việt Nam, nói: “Trong bối cảnh thị trường quốc tế đang gặp nhiều khó khăn, thành công của giao dịch đã chứng tỏ niềm tin mà các nhà đầu tư quốc tế đặt vào VietinBank và sẽ mở ra những cơ hội cho các công ty khác tại Việt Nam."