Ngày 14/8, Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ về việc cấp học bổng Chương trình đào tạo Thạc sỹ Quốc tế các ngành Khoa học và Công nghệ cao giữa Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) và Vụ Giáo dục Đại học Lào (Bộ Giáo dục và Thể thao Lào) đã diễn ra tại Hà Nội..

Theo bà Phonephet Boupha, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào, Biên bản ghi nhớ sẽ có tác động tích cực trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh và cơ hội nghề nghiệp cho các sinh viên tốt nghiệp đại học.

Hiện nay, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào đang thực hiện cải cách giáo dục và đặt mục tiêu từ nay đến 2015, cứ 10 cán bộ giảng dạy có một người đạt trình độ tiến sỹ, 3 người đạt trình độ thạc sỹ, 5 người cử nhân đại học. Bởi vậy, việc USTH cấp học bổng cho cán bộ và giảng viên Lào sang theo học chương trình thạc sỹ quốc tế tại USTH có ý nghĩa quan trọng, đối với chủ trương cải cách giáo dục của Lào, cũng như đối với thành công của Dự án Tăng cường Giáo dục Đại học Lào.

Theo nội dung ký kết, USTH thỏa thuận tham gia Dự án Tăng cường Giáo dục Đại học của Bộ Giáo dục và Thể thao Lào (Dự án do Ngân hàng Phát triển châu Á cấp nguồn vốn hai triệu đôla Mỹ), với tư cách là một trường đại học đối tác.

Theo đó, bắt đầu từ năm học 2012-2013, USTH sẽ cấp học bổng cho tối đa 15 cán bộ và giảng viên của Vụ Giáo dục Đại học Lào và các trường đại học công lập Lào (bao gồm Đại học Quốc gia Lào, Đại học Champasak và Đại học Souphanouvong) để theo học các chương trình Thạc sỹ quốc tế tại USTH với các ngành học: Công nghệ Sinh học và Dược học; Nước-Môi trường-Đại dương học; Khoa học Vật liệu-Công nghệ Nano; Năng lượng; Công nghệ Thông tin và Truyền thông; Công nghệ Vũ trụ và Ứng dụng.

Học bổng này bao gồm toàn bộ học phí và lệ phí đăng ký của cả khóa học. Phía Dự án tăng cường giáo dục đại học, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào sẽ chi trả chi phí vé máy bay, ăn ở và sinh hoạt trong thời gian du học tại Việt Nam. Ngoài ra, USTH cũng sẽ tổ chức các khóa học tăng cường miễn phí để nâng cao trình độ tiếng Anh cho các du học sinh Lào trong khuôn khổ đề án này.

Chương trình học bổng này được bắt đầu thực hiện từ năm học 2012-2013 và dự kiến kéo dài đến năm 2016. Danh sách các ứng viên học bổng sẽ do Bộ Giáo dục và Thể thao Lào đề cử, USTH sẽ tổ chức các hội đồng phỏng vấn tại chỗ để tuyển chọn theo tiêu chí tiếng Anh thành thạo và khả năng học tập, nghiên cứu.

USTH là Trường Đại học công lập quốc tế đầu tiên tại Việt Nam được thành lập theo Hiệp định song phương giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Pháp, nhằm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học công nghệ, thúc đẩy tiến trình công nghiệp hóa hiện đại hóa Việt Nam./.

Thu Phương (TTXVN)