Ngày 10/5 tại Vientiane, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước đã phối hợp tổ chức hội nghị về công tác Mặt trận.

Tại hội nghị, ông Lê Bá Trình - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã trình bày các chuyên đề, trao đổi kinh nghiệm với hai nội dung chính là: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia xây dựng Đảng, xây dựng và củng cố chính quyền Nhân dân và sự phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với các cơ quan Nhà nước và các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Các đại biểu đã lắng nghe và trao đổi những kinh nghiệm quý của Việt Nam trong việc xây dựng khối đoàn kết toàn dân và cho rằng đây là những vấn đề rất thiết thực đối với Mặt trận Lào trong công cuộc xây dựng đất nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Những bài học về tham gia xây dựng Đảng cũng như sự phối hợp giữa Mặt trận với Nhà nước, các tổ chức thành viên trong Mặt trận, các bộ, ngành ở Trung ương để tăng cường phối hợp thực hiện các cuộc vận động các phong trào, các chương trình kinh tế-xã hội... của đất nước là những bài học sinh động, mang tính thời sự cao nhằm giúp Mặt trận Lào phát huy hơn nữa quyền làm chủ, thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, tham gia xây dựng và củng cố chính quyền nhân dân; cùng Nhà nước chăm lo, bảo vệ quyền lợi của nhân dân...

Thay mặt Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước, bà Bourvon Onchanhhom - Phó Chủ tịch Mặt trận Lào xây dựng đất nước chân thành cảm ơn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã có những hoạt động bổ ích, giúp Mặt trận Lào có thêm kinh nghiệm trong quá trình phát triển phong trào, xây dựng đất nước Lào ngày càng vững mạnh, thiết thực kỷ niệm các ngày lễ lớn trong "Năm đoàn kết Việt Nam-Lào 2012," góp phần vun đắp và phát triển quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào ngày càng bền vững./.