Trung tướng Nguyễn Kim Khoa, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội đẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Ngày 28/9, tại tỉnh Champasac của Nam Lào đã diễn ra Hội nghị chung lần thứ hai giữa Ủy ban Quốc phòng, An ninh ba nước Campuchia, Lào và Việt Nam với chủ đề: “Tăng cường vai trò và trách nhiệm giám sát Nghị viện của các ủy ban tương ứng trong việc hỗ trợ Khu vực Tam giác Phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam (CLV).”

Đoàn Việt Nam do Trung tướng Nguyễn Kim Khoa, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội dẫn đầu.

Hội nghị đã nghe các báo cáo về tình hình an ninh trong Khu vực Tam giác Phát triển CLV của đại diện các bộ liên quan cũng như của các tỉnh nằm trong khu vực trên.

Hội nghị nhất trí ủng hộ sự hợp tác giữa các đại biểu quốc hội của ba nước trong việc trao đổi kinh nghiệm và thông tin..; nhất trí cùng nhau thúc đẩy các lĩnh vực có liên quan để giải quyết các vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự tại khu vực biên giới thông qua con đường ngoại giao nhằm bảo vệ, gìn giữ tinh thần đoàn kết gắn bó keo sơn và tôn trọng độc lập, chủ quyền của mỗi nước cũng như đảm bảo cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân ba nước.

Các bên cũng thống nhất tăng cường hợp tác để thực hiện vai trò, quyền và trách nhiệm trong việc giám sát, kiểm tra các lĩnh vực liên quan đến công tác quốc phòng và an ninh, đảm bảo trật tự an toàn, ủng hộ công tác phân giới cắm mốc của mỗi nước, thúc đẩy các cơ quan liên quan thực hiện nhiệm vụ phù hợp với các tiêu chí và cam kết đã ký giữa ba nước; thống nhất cùng ủng hộ công tác tuyên truyền về hiểu biết thông tin và công tác cắm mốc biên giới để hỗ trợ phát triển khu vực biên giới chung giữa ba nước, phù hợp và đúng với luật pháp của mỗi nước, các cam kết giữa ba nước đã ký.

Hội nghị cũng thống nhất thúc đẩy và ủng hộ những người có trách nhiệm, chính quyền địa phương liên quan trong việc hợp tác, trao đổi kinh nghiệm và thông tin để phòng chống các loại tội phạm tại khu vực biên giới như khủng bố, buôn người và ma túy, buôn lậu, lao động trẻ em và xuất nhập cảnh trái phép.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng thống nhất đảm bảo an ninh trật tự và an toàn trên khu vực biên giới, đảm bảo việc đi lại đúng pháp luật của nhân dân sinh sống trên khu vực biên giới chung giữa ba nước; thống nhất trao đổi kinh nghiệm và thông tin trong việc giám sát và kiểm tra các cửa khẩu trong Khu vực Tam giác Phát triển nhằm thúc đẩy và ủng hộ việc thông thương giữa các nước được thuận lợi, góp phần cải thiện đời sống của nhân dân trong khu vực.

Hội nghị cũng thống nhất ủng hộ và thúc đẩy các nội dung Tuyên bố chung của Hội nghị cấp cao CLV lần thứ tám ký ngày 25/11/2014 tại Vientiane; thống nhất Hội nghị lần thứ ba trong năm 2016 sẽ được tổ chức tại Việt Nam dưới sự chủ trì của Ủy ban Quốc phòng An ninh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Kết thúc Hội nghị, các trưởng đoàn của ba nước đã thay mặt Ủy ban 4, Quốc hội Campuchia, Ủy ban Quốc phòng, An ninh Quốc hội Lào và Ủy ban Quốc phòng, An ninh Việt Nam ký Biên bản hội nghị chung giữa ba ủy ban. Biên bản này có hiệu lực ngay sau khi được ký kết./.