Ngày 27/11, Tuyên bố quan hệ đối tác giữa Ủy ban quốc gia Tìm kiếm cứu nạn Việt Nam và Bang Oregon, Mỹ đã được Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Trần Quang Khuê và ông Raymond Rees, Trưởng đoàn bang Oregon, Mỹ ký kết.

Theo bản ký kết,  Ủy ban quốc gia Tìm kiếm cứu nạn và Bang Oregon, Mỹ sẽ hợp tác trong lĩnh vực ứng phó thảm họa, cứu trợ nhân đạo và tìm kiếm cứu nạn vì một thế giới hòa bình.

Trong buổi thảo luận trước đó, đại diện Ủy ban quốc gia Tìm kiếm cứu nạn Việt Nam đã đưa ra một số nội dung đề nghị hợp tác với Bang Oregon trong lĩnh vực ứng phó thảm họa, cứu trợ nhân đạo và tìm kiếm cứu nạn trong năm 2013.

Cụ thể là nghiên cứu học tập hệ thống quản lý thảm họa, ứng phó khẩn cấp và tìm kiếm cứu nạn của Mỹ và bang Oregon; đào tạo cho cán bộ của Văn phòng  Ủy ban quốc gia Tìm kiếm cứu nạn về chỉ huy một số Trung tâm về hệ thống chỉ huy sự cố ICS; nâng cao trình độ tiếng Anh cho cán bộ, nhân viên Văn phòng  Ủy ban quốc gia Tìm kiếm cứu nạn; tập huấn cho cán bộ một số đơn vị chuyên trách, kiêm nhiệm về ứng phó sự cố sập đổ công trình; ứng phó sự cố hóa chất độc xạ, sinh học.

Ngoài ra, phía Việt Nam cũng đề nghị trao đổi thêm một số vấn đề về chia sẻ thông tin, công nghệ và kinh nghiệm trong cảnh báo, dự báo thiên tai (bão, động đất, sóng thần...); hoạt động cứu trợ nhân đạo trong các thảm họa; kinh nghiệm về ứng phó, khắc phục khi xảy ra thiên tai, sự cố; cung cấp các tài liệu, chương trình huấn luyện các chuyên ngành như ứng phó sập đổ công trình; ứng phó hóa chất độc, sinh học, sự cố nhà máy điện hạt nhân; ứng phó sự cố tràn dầu, thảm họa môi trường; tìm kiếm cứu nạn đường không, đường biển.

Việt Nam và Mỹ cũng chia sẻ nội dung, phương pháp xây dựng các kế hoạch quản lý và ứng phó các thảm họa, tìm kiếm cứu nạn cấp quốc gia; diễn tập tìm kiếm cứu nạn trên sơ đồ, ngoài thực địa.

Hai bên cũng bày tỏ mong muốn, trong tương lai gần sẽ đạt được những kết quả tốt đẹp cho những mục tiêu đưa ra trong công tác nhân đạo để giảm thiểu thiệt hại do thiên tai và nhân tai gây ra./.

Chung Thủy (TTXVN)