Chuyên trang Đại hội Đảng XII của VietnamPlus.

Ngày 20/1, báo điện tử VietnamPlus thuộc Thông tấn xã Việt Nam chính thức ra mắt trang nội dung đặc biệt về Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XII.

Đại hội Đảng lần thứ XII có ý nghĩa hết sức quan trọng, định hướng cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta trong 5 năm tới.

1.510 đại biểu đại diện cho 4,5 triệu đảng viên sẽ tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, diễn ra từ ngày 20 đến 28/1, để đánh giá kết quả 30 năm đổi mới; kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết Đại hội XI của Đảng (nhiệm kỳ 2011-2015); quyết định phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ năm năm 2016-2020; bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII nhiệm kỳ 2016-2020.

Trang chuyên đề, địa chỉ http://www.vietnamplus.vn/dhd12/, cung cấp toàn bộ thông tin về Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XII một cách đầy đủ và cập nhật, theo bố cục mới và hấp dẫn giúp độc giả dễ theo dõi và truy cập ngay vào những phần nội dung họ quan tâm.

Đặc biệt, trang chuyên đề được ứng dụng loại hình thông tin hiện đại - graphics tương tác, để cung cấp thông tin một cách ngắn gọn, đầy đủ và hấp dẫn về các kỳ Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như tư liệu về các vị lãnh đạo Đảng qua các thời kỳ.

Hình thức thông tin graphics tương tác cũng sẽ được sử dụng để giới thiệu tới độc giả danh sách các ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ban Bí thư Trung ương và Bộ Chính trị, để độc giả có thể tiếp cận thông tin rõ ràng và chính xác nhất.

Thông qua trang tin đặc biệt này, độc giả cũng có được cái nhìn toàn cảnh về Đảng Cộng sản Việt Nam trong lịch sử 86 năm qua.

Truy cập tại http://www.vietnamplus.vn/dhd12/