Thực hiện nhận thức chung của Lãnh đạo cấp cao hai nước và tinh thần của “Thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam-Trung Quốc” ký ngày 11/10/2011, đàm phán vòng 4 Nhóm công tác về hợp tác trong các lĩnh vực ít nhạy cảm trên biển Việt Nam-Trung Quốc được tổ chức tại Hà Nội, từ ngày 24-26/9/2013.

Hai bên đã trao đổi sâu sắc ý kiến và đã thống nhất được nội dung Thỏa thuận hợp tác của 2 dự án là: Hợp tác trao đổi, nghiên cứu về quản lý môi trường biển và hải đảo vùng Vịnh Bắc Bộ giữa Việt Nam-Trung Quốc; Nghiên cứu so sánh trầm tích thời kỳ Holocene khu vực châu thổ sông Hồng và châu thổ sông Trường Giang.

Hai bên nhất trí cùng nhau nỗ lực, phối hợp chặt chẽ, sớm ký kết để triển khai thực hiện hai dự án nêu trên trong năm 2013.

Hai bên nhất trí tiến hành đàm phán vòng 5 hợp tác trong lĩnh vực ít nhạy cảm trên biển Việt Nam-Trung Quốc vào nửa đầu năm 2014 tại Trung Quốc./.

(TTXVN)