Ông Lâm Hoàng Vinh, Giám đốc Công ty Dịch vụ viễn thông (VinaPhone) cho biết, trong năm 2011, mạng di động này phấn đấu đạt doanh thu khoảng 31.000-32.000 tỷ đồng, tăng 10% và chiếm 30% thị phần dịch vụ thông tin di động trên toàn quốc, với khoảng 40 triệu thuê bao có phát sinh cước.

Để đạt được mục tiêu trên, VinaPhone sẽ triển khai cơ chế hợp tác kinh doanh mới với các đơn vị thành viên khác trong VNPT. Theo đó, VinaPhone là đơn vị giữ vai trò chủ dịch vụ, chịu trách nhiệm toàn bộ về đầu tư, phát triển, quản lý và khai thác bảo dưỡng mạng lưới, cung cấp các sản phẩm dịch vụ, đảm bảo chất lượng dịch vụ, xây dựng chiến lược phát triển và kinh doanh dịch vụ, hỗ trợ các VNPT tỉnh, thành phố trong công tác bán hàng…

Còn các VNPT tỉnh, thành phố là tổng đại lý duy nhất của VinaPhone trên địa bàn mỗi tỉnh, thành phố, chịu trách nhiệm phân phối sản phẩm dịch vụ VinaPhone, cung cấp cơ sở hạ tầng để lắp đặt thiết bị theo yêu cầu của VinaPhone.

"Với cơ chế hợp tác mới này, các vướng mắc trong mối quan hệ hợp tác giữa VinaPhone và các đơn vị viễn thông tỉnh, thành phố thuộc VNPT sẽ cơ bản được được giải quyết," ông Vinh nói.

Bên cạnh đó, VinaPhone sẽ đẩy mạnh mở rộng vùng phủ sóng mạng 2G và 3G. VinaPhone hiện có khoảng 30 triệu thuê bao phát sinh cước dịch vụ.

Trong năm 2010, doanh thu của mạng di động này tăng 36% và đạt 28.000 tỷ đồng. Trong đó, các dịch vụ phi thoại (dịch vụ giá trị gia tăng) chiếm 21% doanh thu của VinaPhone, tăng so với năm 2009 (dịch vụ phi thoại chiếm 9% doanh thu).

Về hạ tầng, VinaPhone hiện có khoảng 21 ngàn trạm BTS trên toàn quốc với dung lượng hệ thống có khả năng phục vụ khoảng 60 triệu thuê bao./.