Trao tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Phương Vy/TTXVN)

55 nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đã được vinh danh.

39 cá nhân đã được Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội vinh danh Nghệ nhân ưu tú tại Lễ kỷ niệm Ngày di sản Việt Nam và công bố quyết định của Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Nghệ nhân ưu tú” lần thứ nhất trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể vào ngày 19/11, ở Bảo tàng Hà Nội.

Trong số này có ông Vũ Văn Hồng, nghệ nhân loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian được truy tặng nghệ nhân ưu tú.

38 nghệ nhân còn lại có 3 nghệ nhân hoạt động trong loại hình tri thức dân gian (ẩm thực, làm diều sáo, nặn tò he, nhạc cụ truyền thống), 35 nghệ nhân hoạt động trong loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian (ca trù, xẩm, cồng chiêng, chèo tàu, hát Dô)...

Các nghệ nhân này là những người có đủ phẩm chất đạo đức, có tài năng nghề nghiệp đặc biệt xuất sắc, đang nắm giữ, truyền dạy, có cống hiến to lớn, tiêu biểu cho sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể.

Trong khi đó, tại Thành phố Hồ Chí Minh, ban tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ trao tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể và trao quyết định, bằng xếp hạng di tích lịch sử-văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn thành phố năm 2015.

16 nghệ nhân của thành phố được trao tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể đợt 1 năm 2015 là những nghệ nhân có nhiều sáng kiến, đóng góp cho các loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian, nghệ thuật tri thức dân gian của dân tộc.

Dịp này, thành phố cũng ghi nhận và biểu dương những đóng góp của các tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý 10 di tích được trao quyết định, bằng xếp hạng di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh năm 2015./.