(Ảnh minh họa: Hoàng Hùng/TTXVN)

Theo ông Hồ Duy Linh - Giám đốc Kho bạc Nhà nước Vĩnh Long, năm 2015 tình hình giải ngân vốn dự án thuộc nguồn vốn xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh chậm.

Đến cuối tháng 9/2015, Kho bạc Nhà nước tỉnh Vĩnh Long thực hiện giải ngân nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên 1.075 tỷ đồng, chỉ đạt 44,89% so với kế hoạch năm.

Nguyên nhân do một số dự án được bố trí kế hoạch vốn ngay từ đầu năm nhưng chủ đầu tư lập thủ tục thanh toán khối lượng hoàn thành chậm so với biên bản nghiệm thu; tính pháp lý hồ sơ thủ tục chưa đúng quy định phải điều chỉnh; năng lực đội ngũ tư vấn yếu, chưa khắc phục tình trạng bố trí vốn xây dựng cơ bản cho các dự án đầu tư thành nhiều lần và bằng nhiều nguồn vốn gây khó khăn cho chủ đầu tư trong triển khai kế hoạch thi công.

Đến nay, tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Vĩnh Long còn 109 dự án với tổng giá trị đầu tư trên 297 tỷ đồng (chiếm 12,41% tổng số kế hoạch vốn xây dựng cơ bản năm 2015) được phân bổ ngay từ đầu năm nhưng chủ đầu tư chưa lập thủ tục đề nghị giải ngân.

Trong số này, có 4 dự án do Trung ương quản lý gồm dự án đầu tư trường Đại học Xây dựng Miền Tây giai đoạn 2; Văn phòng Cục Dự trữ nhà nước khu vực Cửu Long; Viện Kiểm sát huyện Bình Tân, Ban chỉ huy quân sự huyện Trà Ôn.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo các Sở, ngành như Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc, Tài chính tăng cường biện pháp hỗ trợ chủ đầu tư lập thủ tục thanh toán tạm ứng khối lượng dự án đã hoàn thành, xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản từ nguồn vốn đầu tư công, đồng thời chấn chỉnh lại hạn chế trong công tác quản lý, kiểm tra thanh toán vốn xây dựng cơ bản.

Việc làm này nhằm bảo đảm cuối năm 2015 đạt tỷ lệ giải ngân nguồn vốn xây dựng cơ bản trên 98% kế hoạch vốn ngân sách địa phương. /.