(Ảnh: Trọng Lịch/Vietnam+)

Chiều 28/6, Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc khóa XVI nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức Kỳ họp thứ nhất để báo cáo kết quả bầu cử Hội đồng nhân dân và xác nhận tư cách đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI nhiệm kỳ 2016-2021; nghe Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh thông báo tổng hợp ý kiến của cử tri tại các cuộc tiếp xúc cử tri nói riêng và người dân nói chung.

Đặc biệt, kỳ họp này đã tiến hành bầu các chức danh Hội đồng Nhân dân và chức danh Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc.

Các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã lựa chọn bầu ông Trần Văn Vinh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy vào chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021, với số phiếu 49/50 phiếu, đạt tỷ lệ 98%.

Ông Nguyễn Ngọc Bình, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban nội chính Tỉnh ủy trúng cử chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 với 50/50 phiếu đạt tỷ lệ 100%; ông Nguyễn Kim Khải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XV cùng trúng cử chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa XV tiếp tục được bầu vào chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021, với 50/50 phiếu đạt tỷ lệ 100%; ông Lê Duy Thành, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa XV được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc khóa XVI.

Ông Vũ Chí Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa XV cũng được bầu vào chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021.

Vĩnh Phúc sẽ hoàn thiện văn bản và sớm trình Thủ tướng phê chuẩn các chức danh được bầu trong kỳ họp trên theo quy định của pháp luật./.