Trong gần ba nhiệm kỳ điều hành Tiểu ban Môi trường Biển và Vùng ven bờ ASEAN, Việt Nam đã liên tục đưa ra các sáng kiến và hành động, đồng thời thúc đẩy việc thông qua một số tiêu chí, cơ chế chính sách và hướng dẫn kỹ thuật về quản lý và bảo tồn môi trường biển và vùng ven bờ trong khu vực.

Trả lời phỏng vấn của TTXVN, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Nguyễn Chu Hồi, Trưởng Tiểu ban Môi trường Biển và Vùng ven bờ ASEAN, cho biết trong số các văn bản đã được thông qua có Bộ 17 tiêu chí chất lượng nước biển ASEAN, Bộ Tiêu chí xác định các khu di sản thiên nhiên và khu bảo tồn biển ASEAN, Hướng dẫn quản lý và phân tích chất lượng nước biển ASEAN.

Cũng theo ông Hồi, tại cuộc họp thường niên của Tiểu ban vào tháng 7 vừa qua ở Singapore, ý tưởng dự án về "Biến đổi khí hậu và tác động của nó đến vùng bờ ASEAN" do Việt Nam khởi xướng và trình bày cũng đã nhận được sự ủng hộ cao. Tiểu ban đã đề nghị các nước thành viên cung cấp thêm thông tin để Việt Nam chuẩn bị đề cương dự án đưa ra góp ý tại cuộc họp lần tới.

Bên cạnh đó, Việt Nam cũng tăng cường chia sẻ thông tin và các bài học kinh nghiệm về quản lý và bảo vệ môi trường biển và vùng ven bờ giữa các nước nội khối và với các nước đối thoại như Canada, Australia, Trung Quốc, Liên minh châu Âu (EU).

Kinh tế biển chiếm tỷ trọng đáng kể trong cơ cấu kinh tế các nước ASEAN, do có tới 9/10 thành viên là quốc gia biển, đảo. Vì vậy, khối rất chú trọng công tác quản lý và bảo vệ môi trường biển.

Tiểu ban Môi trường Biển và Vùng ven bờ ASEAN đã được thành lập trực thuộc Ban các quan chức cao cấp về môi trường ASEAN để thực hiện nhiệm vụ tư vấn và điều phối các hoạt động liên quan đến môi trường biển và vùng bờ ASEAN.

Việt Nam tham gia Tiểu ban này ngay từ năm 1996. Theo nguyên tắc Trưởng Tiểu ban sẽ do mỗi quốc gia đảm nhiệm trong  nhiệm kỳ 3 năm theo vần chữ cái, nhưng Việt Nam liên tục được cử làm Trưởng Tiểu ban này từ năm 2001 đến nay./.
(TTXVN/Vietnam+)