Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư thủ đô Vientiane, từ năm 2006 đến 2010, thủ đô Vientiane đã thông qua 1.052 dự án đầu tư nước ngoài với trị giá khoảng 3,5 tỷ USD, tăng gần 80% so với 5 năm trước đó (2001-2005).

Lĩnh vực dịch vụ đứng đầu về thu hút đầu tư, trong đó bao gồm cả ngành ngân hàng và bảo hiểm, đạt hơn 1,7 tỷ USD. Tiếp đến là lĩnh vực công nghiệp và thủ công nghiệp với 502 triệu USD; năng lượng và mỏ đạt 360 triệu USD; thương mại đạt 285 triệu USD; xây dựng đạt 172 triệu USD.

Theo báo cáo trên, Việt Nam là nhà cung cấp vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài (FDI) lớn nhất đối với thủ đô Vientiane, với hơn 1,5 tỷ USD trong 162 dự án.

Trung Quốc xếp thứ hai với hơn 705 triệu USD trong 242 dự án và Thái Lan xếp thứ 3 với 411 triệu USD.

Chính quyền thủ đô Vientiane hy vọng nguồn vốn FDI tiếp tục gia tăng, đặc biệt là khi Chính phủ Lào đang tích cực sửa đổi luật đầu tư như giảm thuế, cấp quyền sở hữu đất cho các dự án đầu tư được ưu tiên và lập danh sách các dự án đầu tư quan trọng được ưu tiên như sân bay mới, điểm du lịch, đập tưới tiêu.

Thủ đô Vientiane có diện tích khoảng 3.920km2 với dân số khoảng 700.000 người. Thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 1.759 USD./.