Ngày 6/6, khóa họp lần thứ 100 Đại hội đồng Lao động Quốc tế tại thành phố Geneva, Thụy Sĩ, đã bầu Viêt Nam làm thành viên chính thức của Hội đồng quản trị Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO).

Việt Nam đã giành số phiếu cao trong cuộc bầu cử diễn ra chiều ngày hôm qua và lần đầu tiên trở thành thành viên chính thức của Hội đồng quản trị ILO.

Trở thành thành viên chính thức của Hội đồng quản trị, Việt Nam sẽ có quyền tham gia bầu Tổng giám đốc ILO, cùng hội đồng đưa ra định hướng và giám sát các hoạt động của văn phòng ILO và Tổng giám đốc ILO theo quy định.

Việt Nam cũng có quyền thông qua quyết định về các ủy ban, thông qua các chương trình và ngân sách để trình đại hội đồng, thông qua chương trình và chuẩn bị cho kỳ họp Đại hội đồng.

Hội đồng quản trị bao gồm 56 thành viên chính thức và 66 thành viên phó, đại diện cho ba nhóm: chính phủ, chủ lao động và người lao động. Việt Nam là thành viên chính thức trong nhóm chính phủ. Từ tháng 6/2002, Việt Nam đã là thành viên phó hội đồng quản trị ba nhiệm kỳ liên tục từ tháng 6/2002 đến năm 2011.

Đối với nhóm chính phủ, trong 28 ghế thành viên chính thức, đại diện các chính phủ tham dự chỉ bầu 18 ghế, 10 ghế còn lại là ủy viên thường trực bao gồm các nước công nghiệp chính do ILO chỉ định không phải bầu và không tham gia bầu. Các ủy viên thường trực bao gồm Mỹ, Anh, Nga, Pháp, Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Brazil, Đức và Italy.

Khóa họp của Đại hội đồng ILO kéo dài từ ngày 1-17/6 với dự tham gia của hơn 3.000 đại biểu đại diện cho các chính phủ, giới chủ, và giới thợ từ 183 nước thành viên ILO cùng các tổ chức quốc tế và khách mời là các nhà lãnh đạo cao cấp./.

Lê Thanh/Geneva (Vietnam+)