Tại khóa họp thường niên lần thứ 50 của Ủy ban Phát triển Xã hội của Liên hợp quốc (CSD), Việt Nam, cùng với NepalBangladesh đại diện cho châu Á trở thành thành viên CSD nhiệm kỳ 2012-2015.

Việc Việt Nam trở thành thành viên CSD là sự đánh giá cao của cộng đồng quốc tế đối với những thành tựu phát triển xã hội của Việt Nam trong những năm qua cũng như đóng góp của Việt Nam vào tiến trình phát triển xã hội của thế giới.

Trở thành thành viên của CSD, Việt Nam sẽ có cơ hội đóng góp vào quá trình hoạch định chính sách, xây dựng các mục tiêu, các chương trình hành động ở cấp độ toàn cầu nhằm thúc đẩy tiến bộ xã hội cũng như giúp tăng cường phối hợp, chia sẻ thông tin giữa các chính phủ trong xây dựng và triển khai các chính sách phát triển xã hội ở cấp quốc gia.

CSD là cơ quan trực thuộc Hội đồng kinh tế xã hội của Liên hợp quốc (ECOSOC), có chức năng tư vấn cho ECOSOC và chính phủ các nước về chính sách cũng như các vấn đề khác liên quan đến xã hội trong phát triển bền vững.

Sau Hội nghị thượng đỉnh Copenhagen (Đan Mạch) năm 1995, CSD trở thành cơ quan chính của Liên hợp quốc thực hiện chức năng hỗ trợ ECOSOC trong việc giám sát, kiểm điểm và đánh giá những tiến bộ và thách thức trong việc thực hiện Tuyên bố và Chương trình hành động Copenhagen.

CSD tổ chức các khóa họp hàng năm và trở thành diễn đàn để các nước thành viên đóng góp ý kiến vào việc hoạch định chính sách chung, chia sẻ kinh nghiệm, tăng cường hợp tác quốc tế trên lĩnh vực phát triển xã hội.

Khóa họp của CSD năm nay có chủ đề "Xóa đói, giảm nghèo" và diễn ra từ ngày 1-10/2./.

(TTXVN/Vietnam+)