Trong thông báo ngày 30/3, Văn phòng người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh Việt Nam đã chứng minh cam kết mở rộng năng lượng hạt nhân một cách có trách nhiệm thông qua các bước đi cụ thể trong khuôn khổ hợp tác với Mỹ và các đối tác quốc tế khác.

Thông báo nêu rõ Mỹ và Việt Nam đã tái khẳng định cam kết mở rộng một cách có trách nhiệm năng lượng hạt nhân dân sự theo phương thức tối đa hóa an toàn hạt nhân và tối thiểu hóa rủi ro phổ biến vũ khí hạt nhân.

Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rõ Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân dân sự, được Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Michael W. Michalak và Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam Lê Đình Tiến ký ngày 30/3 tại Hà Nội, sẽ mở cửa cho việc tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực như phát triển nguồn nhân lực, cơ sở hạ tầng, cơ sở an ninh và an toàn, tiếp cận các nguồn nguyên liệu hạt nhân đáng tin cậy, quản lý chất thải phóng xạ và nhiên liệu đã qua sử dụng.

Cùng ngày, Tham tán công sứ, Phó trưởng Phái đoàn đại diện Việt Nam tại Liên hợp quốc Phạm Vinh Quang cho biết Việt Nam ủng hộ hoàn toàn nỗ lực giải trừ và không phổ biến vũ khí hạt nhân, coi việc nâng cao hiệu lực của Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) là cách tốt nhất để thúc đẩy giải trừ quân bị, không phổ biến vũ khí hạt nhân và sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình.

Phát biểu tại khóa họp thường niên của Ủy ban giải trừ quân bị (UNDC), Tham tán công sứ Phạm Vinh Quang nhấn mạnh với tư cách là một quốc gia thành viên, Việt Nam cam kết thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ và trách nhiệm theo quy định của NPT.

Việt Nam coi Hội nghị đánh giá lại NPT 2010 là một cơ hội để các quốc gia thành viên tổng kết lại các thành tích đã đạt được trong việc thực hiện văn kiện này, đưa ra những cam kết cũng như các biện pháp mới nhằm đạt được các mục tiêu đã đề ra.

Trong những năm gần đây, Việt Nam tham gia Hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện (CTBT); ký Nghị định thư bổ sung về an toàn hạt nhân với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA); ủng hộ việc thành lập các khu phi vũ khí hạt nhân (NWFZs).

Việt Nam cũng đang nỗ lực hợp tác cùng các nước ASEAN để xây dựng Đông Nam Á thành một khu vực phi vũ khí hạt nhân./.

(TTXVN/Vietnam+)