Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, Việt Nam sẽ đăng cai tổ chức Diễn đàn Công nghệ thông tin Thế giới 2009 vào cuối tháng 8/2009 ở Hà Nội.

Diễn ra từ ngày 26-28/8 với chủ đề “Công nghệ thông tin vì sự phát triển bền vững”, diễn đàn dự kiến thu hút khoảng 1.500 đại biểu là các nhà lãnh đạo, nhà khoa học và chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực công nghệ thông tin đến từ gần 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Việc Liên đoàn Công nghệ thông tin quốc tế (IFIP), cơ quan sáng lập Diễn đàn Công nghệ thông tin Thế giới, chọn Việt nam là nơi tổ chức diễn đàn vào năm tới đã thể hiện sự đánh giá cao của tổ chức này đối với tiềm năng phát triển công nghệ thông tin của Việt nam.

Qua diễn đàn, Việt Nam có cơ hội học hỏi kinh nghiệm, tìm kiếm cơ hội kinh doanh, thu hút đầu tư nhằm hội nhập nhanh và sâu rộng hơn vào ngành công nghệ thông tin thế giới.

Diễn đàn Công nghệ thông tin Thế giới năm 2009 dự kiến có 8 phiên họp toàn thể và 32 phiên họp chuyên đề, tập trung bàn về vai trò của phụ nữ đối với sự phát triển của công nghệ thông tin, chính sách và kinh nghiệm phát triển công nghệ thông tin của một số nước và việc phát triển mô hình hợp tác nhà nước-doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Được tổ chức 2 năm/lần, bắt đầu từ năm 2003, Diễn đàn Công nghệ thông tin Thế giới có nhiệm vụ thúc đẩy hợp tác giữa các nước trong lĩnh vực công nghệ thông tin, đồng thời hỗ trợ các nước đang phát triển ứng dụng công nghệ thông tin vào các lĩnh vực kinh tế-xã hội./.

(TTXVN)