Việt Nam tiếp cận Kinh tế Xanh với chương trình cụ thể là khẳng định của Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Bùi Cách Tuyến tại buổi họp báo giới thiệu các hoạt động ngày môi trường thế giới và năm quốc tế về năng lượng bền vững năm 2012.

Theo đó, từ ngày 4-5/6, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Ủy ban Nhân dân Tỉnh Quảng Ninh tổ chức một chuỗi những hoạt động quốc gia nhằm hưởng ứng các sự kiện này tại Thành phố Hạ Long.

Cụ thể, trong thời gian này, hội thảo-diễn đàn Kinh tế Xanh hướng tới phát triển bền vững và bảo vệ môi trường sẽ diễn ra. Bên cạnh đó, các hoạt động trồng rừng ngập mặn, rừng hoàn nguyên môi trường cũng được tổ chức để hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới.

Năm 2012 được Liên Hợp quốc tuyên bố là Năm Quốc tế về Năng lượng bền vững. Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) đã lựa chọn chủ đề Ngày Môi trường thế giới năm nay là: “Kinh tế Xanh: Có vai trò của Bạn,” phản ánh nhận thức sâu rộng đối với Kinh tế Xanh như là bước đi tiếp theo hướng đến thế kỷ 21 bền vững.

Kinh tế Xanh được UNEP định nghĩa là nền kinh tế vừa mang lại hạnh phúc cho con người và công bằng xã hội, vừa giảm thiểu đáng kể các rủi ro về môi trường và khủng hoảng sinh thái.

Đây được xem là mô hình mới, góp phần giải quyết những thách thức mang tính toàn cầu như biến đổi khí hậu, cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên, an ninh năng lượng, an ninh lương thực. Trước tình trạng suy thoái tài nguyên thiên nhiên, sự tăng nhanh chóng việc phát thải khí nhà kính và ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, Kinh tế Xanh sẽ là xu hướng phát triển tất yếu và là lựa chọn hàng đầu của nhiều quốc gia trên thế giới.

“Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam giai đoạn 2011-2020 phải gắn phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, phát triển Kinh tế Xanh, thực hiện sản xuất và tiêu dùng bền vững, từng bước phát triển năng lượng sạch, sản xuất sạch, tiêu dùng bền vững. Môi trường được xác định là một trong ba trụ cột của sự phát triển: Kinh tế-Xã hội-Môi trường,” Thứ trưởng Bùi Cách Tuyến cho biết.

Giám đốc Chương trình Phát triển Liên Hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam, bà Setsuko Yamazaki cho rằng: “Chiến lược tăng trưởng xanh sẽ cho phép Việt Nam huy động nguồn lực tài chính và đổi mới công nghệ theo hướng phát triển nền kinh tế cac-bon thấp, sản xuất nhanh, bảo vệ môi trường. UNDP cam kết sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Chính phủ Việt Nam nhằm thúc đẩy tăng trưởng xanh vì một tương lai bền vững cho người dân.”

Việc tổ chức các hoạt động quốc gia hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm nay cũng khẳng định mạnh mẽ những cam kết của Việt Nam đối với việc giải quyết những vấn đề môi trường toàn cầu nói chung./.