Bộ Ngoại giao Việt Nam khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam là ủng hộ cấm thử hạt nhân toàn diện, không phổ biến vũ khí hạt nhân, tiến tới giải trừ hoàn toàn loại vũ khí này.
 
Ngày 13/6, trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến Nghị quyết 1874 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc về việc Triều Tiên thử hạt nhân ngày 25/5/2009, người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Dũng nói Việt Nam ủng hộ hòa bình, ổn định, phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên và những nỗ lực phấn đấu vì những mục tiêu này.
 
Theo người phát ngôn, Việt Nam chia sẻ lo ngại về vụ thử hạt nhân của Triều Tiên và cho rằng các biện pháp trong Nghị quyết mới của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc là nhằm ngăn ngừa phổ biến vũ khí hạt nhân và phát triển tên lửa đạn đạo theo Nghị quyết 1718 của Hội đồng Bảo an.
 
"Việc thực hiện cần tránh làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân và các hoạt động vì mục đích nhân đạo, phát triển cũng như các hoạt động kinh tế hợp pháp," ông nói thêm.
 
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cũng phát biểu rằng: "Chúng tôi thấy cần nhấn mạnh là Nghị quyết mới này khẳng định cam kết của Hội đồng Bảo an đối với một giải pháp hòa bình, ngoại giao, chính trị cho tình hình hiện nay; đồng thời cũng hoan nghênh các nước thúc đẩy một giải pháp toàn diện thông qua đối thoại, trong đó có cơ chế Đàm phán 6 bên, và tránh những hành động có thể làm căng thẳng thêm tình hình"./.
 
(TTXVN/Vietnam+)