VNG trình diễn công nghệ mới tại Diễn đàn cấp cao Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt Nam 2017. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Công ty Cổ phần VNG cho biết đặt mục tiêu doanh thu đạt 5.006 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 549 tỷ đồng trong năm 2018. Mục tiêu này sẽ được bỏ phiếu thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của VNG diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày mai (24/5).

Theo các báo cáo đã được kiểm toán năm 2017 của VNG, doanh thu thuần đạt hơn 4.266 tỷ đồng (tăng 41%), lợi nhuận trước thuế đạt 1.158 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 938 tỷ đồng (tăng 72% so với năm 2016), nộp thuế thu nhập doanh nghiệp hơn 220 tỷ đồng… Đây là mốc doanh thu, lợi nhuận cao nhất kể từ khi VNG thành lập vào năm 2004.

Một điểm sáng trong bức tranh tài chính năm 2017 của VNG là số dư tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng chiếm đến 55,9% tổng tài sản của VNG. Cuối năm 2017, VNG ghi nhận 131 tỷ đồng doanh thu tài chính, tăng 72% so với 2016…

Ngoài việc đầu tư nghiên cứu, sản xuất và phát hành sản phẩm ra thị trường quốc tế như Thái Lan, Singapore, Myanmar…, năm 2017, VNG đã ký thỏa thuận hợp tác với Nasdaq, sàn chứng khoán lớn nhất nước Mỹ với giá trị vốn hóa trên 6.800 tỷ USD. Việc tiếp tục mở rộng thị trường, theo đuổi chiến lược “Go Global” sẽ tiếp tục là trọng tâm của VNG trong những năm tiếp theo.

Bên cạnh những sản phẩm nội dung số truyền thống, VNG sẽ tiếp tục tập trung nguồn lực để phát triển các sản phẩm, công nghệ mới như Trí tuệ nhân tạo, Machine Learning, Big Data, Thực tại ảo VR, Thanh toán di động…

Một nội dung khác tại Đại hội đồng cổ đông năm 2018 là VNG sẽ trình cổ đông quyền mua cổ phần cho nhân viên (ESOP) lần III với tổng số cổ phần phát hành hơn 2,9 triệu cổ phần. Giá bán dự kiến 30.000 đồng/cổ phần. ESOP là một trong những chế đô phúc lợi gắn kết lợi ích nhân viên với các cổ đông mà VNG đã thực hiện từ năm 2011 đến nay với số cổ phiếu dành cho cán bộ, nhân viên là hơn 3,5 triệu cổ phần./.