Von dau tu nuoc ngoai vao Thanh pho Ho Chi Minh tang 61,3% hinh anh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Ảnh: Dương Chí Tưởng/TTXVN)

Trong hai tháng đầu năm 2017, tổng vốn đầu tư trong nước và nước ngoài vào Thành phố Hồ Chí Minh tăng cao.

Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tại cuộc họp kinh tế xã hội tháng 2/2017, trong hai tháng đầu năm 2017, Thành phố đã thu hút được 443,1 triệu USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), tăng 61,3% so với cùng kỳ.

Ông Sử Ngọc Anh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh, thông tin trong tháng 2/2017, Thành phố có 96 dự án mới được Giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đầu tư đạt 119,1 triệu USD (so cùng kỳ tăng 6,7% về số dự án); có 24 dự án điều chỉnh tăng vốn với tổng vốn đầu tư là 59,7 triệu USD.

Thành phố cũng chấp thuận cho 217 trường hợp nhà đầu tư nước ngoài thực hiện đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp trong các doanh nghiệp Thành phố với tổng vốn góp đăng ký đạt 264 triệu USD, so với cùng kỳ tăng gấp 6 lần về vốn.

Về phân theo lĩnh vực, ngành thông tin và truyền thông có vốn đầu tư nhiều nhất (42,4%) với 50,5 triệu USD; tiếp theo là bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ôtô, môtô, xe máy chiếm 26,8% với 31,92 triệu USD; công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm 8,7% với 10,34 triệu USD. Các nhà đầu tư Malaysia có vốn đầu tư chiếm tỷ trọng lớn nhất (37,2%) với 44,24 triệu USD, tiếp theo là Nhật Bản chiếm 20,4% với 24,34 triệu USD, Hà Lan chiếm 13,4% với 16 triệu USD.

Về đầu tư trong nước, ông Sử Ngọc Anh cho biết Thành phố có 4.404 doanh nghiệp được cấp phép thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 57.199 tỷ đồng (so cùng kỳ tăng 11% về số lượng doanh nghiệp và tăng gấp 2 lần về vốn đăng ký).

Ngoài ra, có 5.735 lượt doanh nghiệp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, trong đó vốn điều chỉnh bổ sung tăng 25.437 tỷ đồng (so cùng kỳ tăng 1,15% về số lượt doanh nghiệp và giảm 19,5% về vốn bổ sung). Tính chung tổng vốn đăng ký và bổ sung là 82.636 tỷ đồng, tăng 40,7% so với cùng kỳ.

Hoạt động doanh nghiệp thành lập mới phân theo ngành nghề kinh doanh chính gồm kinh doanh bất động sản chiếm tỷ trọng cao nhất (42,7%) với vốn đăng ký trên 24.407 tỷ đồng (tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ); buôn bán, bán lẻ, sửa chữa ôtô, xe máy chiếm 14,9% với vốn đăng ký trên 8.540 tỷ đồng (tăng 42,6% so với cùng kỳ); xây dựng với vốn đăng ký trên 14.660 tỷ đồng, chiếm 25,6% (tăng gấp 5 lần so với cùng kỳ)...

Nhằm thu hút vốn đầu tư, trong thời gian tới, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục triển khai các giải pháp hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh, môi trường đầu tư, trong đó tổ chức gặp gỡ giữa lãnh đạo Thành phố với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Mặt khác, Thành phố tập trung hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng và đổi mới sáng tạo; hỗ trợ hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp và thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp sáng tạo.

Thành phố cũng tập trung nâng cao chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và thúc đẩy, hỗ trợ các hộ kinh doanh cá thể chuyển sang hoạt động theo hình thức doanh nghiệp để có thể tiếp cận các chương trình, chính sách hỗ trợ của Thành phố, sự hỗ trợ của các Hiệp hội ngành nghề, mở rộng sản xuất kinh doanh, đầu tư trang thiết bị, công nghệ mới, tiếp cận với thị trường nước ngoài./.
A.Tuấn (TTXVN/Vietnam+)