Giao dịch tại MB. (Nguồn: TTXVN)

Theo báo cáo của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MB), tính chung cả giai đoạn 2005-2015, theo số liệu hợp nhất, (tính đến tháng 9/2015), vốn điều lệ của ngân hàng tăng từ 450 tỷ đồng lên 16.000 tỷ đồng, tăng tới 35 lần so với năm 2005.

Bên cạnh đó, các chỉ tiêu khác cũng tăng trưởng rất mạnh như tổng tài sản của MB đã tăng từ 8.432 tỷ đồng lên 207.978 tỷ đồng, tăng 24 lần; huy động vốn từ 7.047 tỷ đồng lên 174.526 tỷ đồng; tổng dư nợ cho vay từ 4.470 tỷ đồng lên 113.701 tỷ đồng.

Đặc biệt, lợi nhuận trước thuế từ mức 149 tỷ đồng lên 3.174 tỷ đồng khi kết thúc năm 2014. Từ năm 2012 đến nay, lợi nhuận của MB vươn lên dẫn đầu nhóm các ngân hàng thương mại không có cổ phần nhà nước chi phối. Dự kiến năm 2015, MB cũng hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đặt ra từ đầu năm.

Bên cạnh tốc độ tăng trưởng bền vững hàng năm, MB cũng được đánh giá là ngân hàng tiên phong trong quản trị rủi ro theo thông lệ quốc tế. Năm 2007, MB đã xây dựng thành công hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ, trở thành ngân hàng thương mại đầu tiên áp dụng phân loại nợ theo xếp hạng khách hàng, được Ngân hàng Nhà nước công nhận.

Năm 2014, MB được Ngân hàng Nhà nước lựa chọn là 1 trong 10 ngân hàng đầu tiên triển khai áp dụng chuẩn mực basel 2 và luôn tiên phong ứng dụng các trụ cột basel 2 vào thực tiễn ngân hàng. MB luôn kiểm soát nợ xấu theo đúng quy định của Ngân hàng Nhà nước và luôn duy trì tỷ lệ nợ xấu thấp hơn rất nhiều so với tỷ lệ chung của toàn ngành, tỷ lệ nợ xấu đến hết tháng 11/2015 là 1,7%.

Chính vì vậy, MB là tổ chức tín dụng duy nhất được vinh dự phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động nhờ đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong lao động từ năm 2005 đến năm 2015. Đây là phần thưởng cao quý mà Đảng, Nhà nước trao tặng nhằm ghi nhận những nỗ lực phấn đấu không ngừng của tập thể cán bộ nhân viên MB.

Thiếu tướng Lê Công, Tổng Giám đốc MB khẳng định: “Trong giai đoạn 2005-2015, ngân hàng MB đã liên tục phấn đấu với quyết tâm cao luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tốc độ tăng trưởng bình quân các chỉ tiêu cơ bản hàng năm đạt từ 40% đến 50%.”

Cũng theo ông Công, trên cơ sở này, MB đã hoàn thiện các năng lực quản lý theo những thông lệ quản trị tốt nhất, đổi mới phương thức cạnh tranh, tạo chuyển biến mạnh trong việc tổ chức kinh doanh theo chuẩn mực của một ngân hàng hiện đại, lấy khách hàng làm trung tâm. Các chỉ tiêu về hiệu quả kinh doanh (ROA – lợi nhuận/ tổng tài sản, ROE – lợi nhuận trên/vốn chủ sở hữu, lợi nhuận/đầu người…) đều dẫn đầu hệ thống các ngân hàng thương mại cổ phần của Việt Nam./.