Thực hiện chủ trương" kích cầu" của Chính phủ, đến thời điểm này, hệ thống các ngân hàng thương mại cổ phần, tổ chức tín dụng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã giải ngân cho các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân.

Trong đó doanh nghiệp ngoài nhà nước chiếm 77% vay gần 80.000 tỷ đồng để hoạt động sản xuất, kinh doanh gồm vốn vay ngắn hạn hơn 75.000 tỷ đồng, vay trung và dài hạn trên 4.600 tỷ đồng và số tiền lãi đã được Nhà nước hỗ trợ cho các doanh nghiệp trên 1.130 tỷ đồng.

Ngoài ra, có 28 dự án đầu tư được hỗ trợ cho vay kích cầu theo quyết định 20 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã giải ngân với số vốn hỗ trợ trên 500 tỷ đồng.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất-kinh doanh tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ kích cầu của Nhà nước, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo các Sở ngành hữu quan phối hợp với các ngân hàng thương mại cổ phần có tham gia cho vay kích cầu, các tổ chức tín dụng phổ biến các quy định về tiêu chuẩn xét duyệt các doanh nghiệp vay kích cầu được hưởng hỗ trợ lãi suất 4%/năm và các thủ tục cho các doanh nghiệp.

Một số ngân hàng tham gia chương trình kích cầu như Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu, ngân hàng Sai gòn Công thương(Sacombank), Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế Việt nam (VIB), Ngân hàng Ngoại thương (Vietcombank)... đều dành riêng một nguồn vốn lên đến hàng ngàn tỷ đồng/ngân hàng và áp dụng mức lãi suất cho vay ưu đãi (ngoài mức hỗ trợ của Chính phủ) để phục vụ cho các doanh nghiệp vay kích cầu theo chủ trương của Chính phủ.

Ngoài ra, để có nguồn vốn phục vụ chương trình cho vay kích cầu, các ngân hàng đều đưa ra nhiều chương trình huy động vốn với những mức lãi suất hấp dẫn để thu hút khách hàng gửi tiền vào ngân hàng.

Kết quả đến đầu tháng 9/2009 các ngân hàng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã huy động được nguồn vốn ước đạt 738,7 ngàn tỷ, tăng 26,2% so đầu năm. Trong đó vốn huy động của các ngân hàng thương mại cổ phần chiếm 57,2%, tăng 38,1% so đầu năm và vốn huy động bằng ngoại tệ chiếm 24,9% tổng vốn huy động.

Qua đó, các ngân hàng đã đẩy mạnh việc giải ngân kịp thời, đáp ứng nhu cầu vốn cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất và người kinh doanh trên địa bàn, góp phần đưa tổng dư nợ tín dụng của các ngân hàng trên địa bàn đạt 647,7 ngàn tỷ, tăng 28,8% so đầu năm.

Nhờ đuợc vay vốn kích cầu từ các ngân hàng, các tổ chức tín dụng, nhiều doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn Thành phố đã tháo gỡ được khó khăn để hoạt động sản xuất kinh doanh và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm hàng hóa.

Nhiều doanh nghiệp có thêm nguồn vốn để đầu tư trang thiết bị, máy móc, kỹ thuật phục vụ sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm, giải quyết việc làm cho hàng trăm ngàn lao động./.

(TTXVN/Vietnam+)