Ngày 7/1, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện quy chế phối hợp công tác.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm đã dự và chỉ đạo hội nghị.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Vũ Trọng Kim và các đại biểu đã báo cáo kết quả công tác và đóng góp ý kiến vào nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2012; nhấn mạnh trong các hoạt động phối hợp, Chủ tịch nước và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã quan tâm đến đời sống của các tầng lớp nhân dân, nhất là người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa, đồng bào có đạo, các gia đình chính sách.

Trong các chuyến đi thăm và làm việc tại nước ngoài, Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước đã quan tâm động viên kiều bào phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, hướng về quê hương.

Đặc biệt năm 2011, thiên tai gây thiệt hại về người và của tại nhiều nơi. Chủ tịch nước và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã kịp thời thăm hỏi, động viên nhân dân vùng bị thiên tai, phát động các tổ chức nhân dân cả nước chia sẻ ủng hộ đồng bào bị nạn, khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống...

Hai bên cũng đã đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh, phát triển kinh tế xã hội, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân, thực hiện chức năng giám sát, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm...

Bên cạnh khẳng định những kết quả đạt được, một số đại biểu kiến nghị hai bên cần phối hợp tốt hơn trong việc tham gia xây dựng pháp luật như sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992, Bộ luật Lao động, kịp thời xây dựng những cơ chế, chính sách đáp ứng được sự phát triển của xã hội, giải quyết kiến nghị của cử tri, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm cho rằng tuy đứng trước nhiều khó khăn, thách thức, nhưng tình hình kinh tế xã hội Việt Nam vẫn đạt được những thành tựu quan trọng.

Một trong những nhân tố dẫn đến thành công là sự gắn kết hoạt động giữa Chủ tịch nước và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trong đó nổi bật là phối hợp để phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong việc tham gia xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, xây dựng chính quyền các cấp qua đó tăng cường phát huy được sức mạnh của toàn dân tộc.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác phối hợp giữa hai bên, góp phần làm nên thành công của Đại hội Đảng XI và bầu cử Quốc hội khóa XIII và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 và những thành tựu chung của đất nước.

Chủ tịch nước hoan nghênh những ý kiến phát biểu dân chủ và thẳng thắn của các đại biểu đã chỉ rõ những tồn tại và biện pháp khắc phục.

Chủ tịch nhấn mạnh năm 2012, hai cơ quan cần tiếp tục phối hợp đẩy mạnh thực hiện đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nâng cao nhận thức trong hệ thống chính trị về vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; tiếp tục động viên phong trào thi đua yêu nước, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, thực hiện hiệu quả quyết định đặc xá của Chủ tịch nước, công tác tuyển chọn bổ nhiệm thẩm phán, kiểm sát viên.

Nhân dịp năm mới 2012, Chủ tịch nước chúc các cụ, các vị đại biểu trong đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và tiếp tục đóng góp sự nghiệp xây dựng đất nước và chăm lo đời sống nhân dân./.

Hoàng Giang (TTXVN/Vietnam+)