VPBank chinh thuc hoan thanh trien khai ca 3 tru cot cua Basel II hinh anh 1Giao dịch tại VPBank. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

VPBank vừa công bố đã hoàn thành triển khai xong việc tuân thủ trụ cột cuối cùng của Basel II - quy trình đánh giá nội bộ về mức đủ vốn (ICAAP) trong số ba trụ cột cần hoàn thành của Basel II.

Cùng với việc hoàn thành triển khai hai trụ cột số 1 và 3 trước đó, trụ cột 2 này cũng được VPBank hoàn thành sớm 1 năm so với yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước. Với kết quả này, VPBank là một trong những ngân hàng tiên phong trong việc hoàn thành triển khai Basel II trên thị trường Việt Nam.

Ông Dmytro Kolechko, Giám đốc Khối quản trị rủi ro của VPBank cho biết: “Việc hoàn thành triển khai sớm của VPBank được kỳ vọng là động lực truyền cảm hứng cho thị trường ngân hàng Việt Nam nói chung, góp phần đưa môi trường đầu tư ở Việt Nam gần hơn với môi trường đầu tư trong khu vực. Đây được coi như những nền tảng ban đầu để VPBank tiếp tục tiến tới với các tiêu chuẩn cơ bản của Basel III, đưa chuẩn mực quản trị của chúng tôi tiến gần hơn các chuẩn mực của ngân hàng tiên tiến trên thế giới.”

[VPBank vượt kế hoạch lợi nhuận 2019, đạt mức kỷ lục 10.334 tỷ đồng]

Quy trình ICAAP là sự đánh giá toàn diện về vốn, bao gồm các cấu phần từ việc xác định hồ sơ rủi ro của ngân hàng, xây dựng chiến lược, khẩu vị rủi ro, tính toán mức vốn yêu cầu cho các rủi ro trọng yếu không những trong điều kiện kinh doanh thông thường mà còn trong tình trạng có những biến động bất lợi của thị trường. Từ đó, ngân hàng xác định được mục tiêu về vốn để đảm bảo các mục tiêu hoạt động kinh doanh nằm trong phạm vi khả năng chấp nhận rủi ro.

Báo cáo ICAAP cùng với các báo cáo khác theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước về quản trị rủi ro và hệ thống kiểm soát nội bộ là nguồn thông tin minh bạch và toàn diện để giúp Ngân hàng Nhà nước có thể thực hiện giám sát và điều hành hệ thống các ngân hàng thương mại trên cơ sở rủi ro.

Việc hoàn thành sớm Basel 2 khẳng định khả năng, tiềm lực của VPBank đối với công tác quản trị rủi ro cũng như cho thấy khả năng tiệm cận tiêu chuẩn quốc tế của ngân hàng. Đơn vị này cũng đang tiếp tục từng bước thực hiện mục tiêu tiếp cận với những thông lệ quốc tế toàn diện hơn, bao gồm Basel II IRB, IFRS 9 và Basel III./.

Thúy Hà (Vietnam+)