Ngày 27/7, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Quyết định số 1815/QĐ-NHNN chấp thuận đổi tên Ngân hàng Thương mại cổ phần Các Doanh nghiệp Ngoài quốc doanh (VPBank) thành Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng.

Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng có trách nhiệm đăng ký với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, đăng báo trung ương, báo địa phương và sửa đổi các Điều, Khoản có liên quan trong Điều lệ tổ chức và hoạt động theo những nội dung của Quyết định này phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

Đại diện Ngân hàng cho biết, VPBank được thành lập từ năm 1993, ở thời điểm đó, tên của ngân hàng là rất phù hợp vì khu vực kinh tế tư nhân vừa mới hình thành, các doanh nghiệp ngoài quốc doanh vừa và nhỏ cũng là khách hàng mục tiêu mà VPBank hướng tới để tạo sự khác biệt trong kinh doanh.

Tuy nhiên, sau 17 năm hoạt động với rất nhiều giai đoạn thăng trầm, cái tên Ngân hàng Thương mại cổ phần Các doanh nghiệp ngoài Quốc doanh Việt Nam đã hoàn thành sứ mệnh và hiện không còn tạo được sự khác biệt nữa. Hiện nay, trên thị trường và đối với các cổ đông, đa số chỉ biết đến tên viết tắt của ngân hàng là VPBank, còn tên đầy đủ của ngân hàng quá dài, phức tạp trong giao dịch...

Với những lý do trên, Hội đồng Quản trị VPBank đã thống nhất đổi tên theo hướng: Giữ nguyên tên viết tắt tiếng Anh là “VPBank” - là nét đặc thù đã được xây dựng trong nhiều năm qua; thay đổi tên đầy đủ (tiếng Việt, tiếng Anh) và hình ảnh logo mới theo hướng tạo ra sự khác biệt, phong cách hiện đại, đặc sắc, mới mẻ và gần gũi.

Những đổi mới đó tập trung ở tên gọi mới là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng; tên tiếng Việt viết tắt đề xuất thay đổi là Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng; tên đầy đủ tiếng Anh là Vietnam Prosperity Joint - Stock Commercial Bank./.