Chiều ngày 14/5, trước một gò mộ vua Trần, một tấm bia đá và một tấm bia đá ốp đồng vẫn 'án binh bất động.' (Ảnh: Xuân Tiến-Hải An/Vietnam+)

Theo đề nghị của Công văn số 1746/BVHTTDL, Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch đề nghị tỉnh Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao vào Du lịch, Ủy ban Nhân dân huyện Hưng Hà, Ban quản lý Khu di tích quốc gia đặc biệt đền Trần phải tháo dỡ, di dời 12 tấm bia đá ra khỏi khuôn viên di tích cấp quốc gia đặc biệt Khu lăng mộ và đền thờ các vị vua Trần trước ngày 15/5.

Cho đến thời điểm này, đã hơn 1 tuần trôi qua, 6 tấm bia “dựng chui” trước 3 gò mộ các vua triều Trần vẫn chưa được tháo dỡ, di dời. Việc xử lý các tập thể, cá nhân để xảy ra sai phạm trong vụ việc trên cũng chưa được cơ quan chức năng, chính quyền huyện Hưng Hà và Ban quản lý di tích đền Trần - Thái Bình đề cập đến.

Ông Nguyễn Công Khanh, Trưởng Ban quản lý di tích đền Trần cho biết: “Chắc chắn là Ban quản lý di tích sẽ không thể di dời được (6 tấm bia còn lại khởi dựng trước lễ hội mùa xuân năm 2014-PV) bởi có rất nhiều lý do. Ban quản lý di tích cũng đã có tờ trình xin phép được thẩm định lại nội dung các tấm bia và giữ nguyên vị trí.”

Theo Tờ trình số 65/TTr-BQL (ngày 14/5) của Ban quản lý di tích đền Trần - Thái Bình gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thì đến ngày 10/5/2015 đã di dời được 6 tấm bia đá mới (bia đá được khởi dựng vào các ngày 17, 18 và 19/4 vừa qua, đặt trước các đền thờ vua và 3 gò mộ các vua Trần - PV).

Còn lại 6 tấm bia đặt trước 3 gò mộ các vua Trần (3 bia đá ốp đồng định danh vua; 3 bia đá xanh theo hình thức rùa đội bia) chưa di dời được.

Nguyên nhân không tháo dỡ, di dời được, theo ông Nguyễn Công Khanh, Trưởng Ban quản lý di tích đền Trần - Thái Bình thì “nhân dân địa phương và du khách đề nghị Ban quản lý di tích không nên di dời các tấm bia đá đặt từ năm 2014, việc di dời có thể ảnh hưởng đến yếu tố tâm linh và rất khó giữ nguyên vẹn các bia, gây tốn kém về kinh tế."

6 tấm được khởi dựng trước lễ hội mùa xuân năm 2014 chưa được tháo dỡ, di dời này, cũng do một cá nhân đang sinh sống trên địa bàn Thái Bình sưu tầm, tạo mẫu. Cá nhân này cũng là người sưu tầm, tạo mẫu 6 tấm bia đá được dựng trong khuôn viên di tích vào các ngày 17, 18 và 19/4/2014.

Quá trình tìm hiểu của phóng viên cho thấy, từ sau ngày 10/5, khi tháo dỡ, di dời 6 tấm bia đá mới ở trước khu vực đền thờ các vua, 3 gò mộ các vị vua Trần thì chính quyền huyện Hưng Hà, Ban quản lý di tích đền Trần đã dừng việc tháo dỡ, di dời đối với 6 tấm bia còn lại.

Cho đến ngày 14/5, Ban quản lý di tích đền Trần mới có Tờ trình số 65/TTr-BQL gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Bình đề nghị giữ nguyên hiện trạng các bia đá cũ (6 tấm, dựng trước lễ hội mùa xuân năm 2014).

Ông Bùi Công Phượng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Bình cho biết, chiều 14/5, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Bình đã xuống kiểm tra công tác tháo dỡ, di dời các bia ở đền Trần.

Vào thời điểm này, Ban quản lý di tích đền Trần đã tiến hành tháo dỡ 3 bia tại khuôn viên đền thờ các vị vua triều Trần, đền Thánh và đền Mẫu và 3 bia đá có nội dung tiếng Anh tại khu mộ các vị vua triều Trần và di dời khỏi di tích.

Tuy nhiên, trong khu mộ các vị vua Trần còn tồn tại 6 bia, trong đó có 3 bia đá có nội dung bằng tiếng Việt và 3 bia đồng.

Trong báo cáo số 38/BC-SVHTTDL ngày 14/5 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Bình (do ông Bùi Công Phượng ký) gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình cũng đã nêu lên thực tế còn tồn tại 6 tấm bia đá và bia đá ốp đồng được khởi dựng trước lễ hội mùa xuân năm 2014 tại 3 gò mộ các vị vua triều Trần.

Trong văn bản số 38 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Bình cũng nhấn mạnh: “Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Bình yêu cầu Ban quản lý di tích tiếp tục thực hiện nghiêm tinh thần chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại công văn số 1746/BVHTTDL-TTr ngày 7/5/2015.”

Tuy nhiên, khi Văn bản số 1746/BVHTTDL-TTr đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Nhân dân huyện Hưng Hà, Ban quản lý di tích cấp quốc gia đặc biệt đền Trần tháo dỡ, di dời 12 tấm bia đá, bia đá ốp đồng ra khỏi khuôn viên di tích trước ngày 15/5/2015 thì đến ngày 22/5, 3 tấm bia đá và 3 tấm bia đá ốp đồng vẫn “án binh bất động” trước 3 gò mộ các vua Trần.

Việc tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm trong việc đặt dựng bia trái phép tại di tích cấp quốc gia đặc biệt Khu lăng mộ và đền thờ các vị vua Trần, các cơ quan chức năng ở tỉnh Thái Bình vẫn còn… bỏ ngỏ.

Những ngày qua, dư luận trên địa bàn tỉnh Thái Bình rất khó hiểu trước sự im lặng của chính quyền huyện Hưng Hà, Ban quản lý di tích đền Trần. Nhiều người dân hoài nghi rằng, chính quyền huyện Hưng Hà, Ban quản lý di tích đền Trần có cố tình “phớt lờ,” coi nhẹ yêu cầu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch?

Theo ông Bùi Công Phượng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Bình: “Về số bia cũ, Sở đã báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh, báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Theo chỉ đạo của Cục Di sản thì Ban quản lý di tích đền Trần Thái Bình, huyện Hưng Hà phải lập hồ sơ báo cáo. Sau đó Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Bình sẽ tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh trình lên Cục Di sản để Cục giúp địa phương thành lập hội đồng thẩm định toàn bộ bia, cái nào được thì cho phép để, cái nào không được thì phải bốc đi. Hiện tại, chúng tôi đang triển khai thực hiện cho huyện Hưng Hà để làm hồ sơ báo cáo”./.