Những người lao động vui mừng khi về nước an toàn. (Ảnh: Doãn Đức/Vietnam+)