Ông Bùi Quang Tiên, Vụ trưởng Vụ Thanh toán NHNN. (Nguồn: NHNN)

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa có Quyết định số 826/QĐ-NHNN về việc cử người đại diện phần vốn Nhà nước tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).

Theo Quyết định này, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cử ông Bùi Quang Tiên, Vụ trưởng Vụ Thanh toán (Ngân hàng Nhà nước) - thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị BIDV, làm người đại diện 30% vốn Nhà nước tại BIDV kể từ ngày 1/5.

Ông Bùi Quang Tiên có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện phần vốn Nhà nước tại BIDV theo quy định của pháp luật.

Cũng kể từ ngày 1/5, ông Bùi Quang Tiên thôi giữ chức Vụ trưởng Vụ Thanh toán để chuyển công tác sang BIDV đảm nhiệm chức vụ thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị BIDV./.