Ngày 31/8, Nhóm đánh giá độc lập (IEG) của Ngân hàng Thế giới (WB) đã kêu gọi thể chế tài chính này tái tập trung vào cuộc chiến chống tham nhũng trên toàn cầu, đặc biệt là hỗ trợ các thể chế và chính sách thúc đẩy sự minh bạch, công khai để lãnh đạo các nước có trách nhiệm lớn hơn đối với công dân của họ.

Báo cáo của IEG nhấn mạnh, từ khi thông qua chiến lược quản trị tốt hơn và chống tham nhũng, WB chủ yếu tập trung cải thiện các nguồn lực tín dụng và uy tín trong xử lý các vấn đề chống tham nhũng.

Tuy nhiên, đã đến lúc WB cần tăng cường cam kết hỗ trợ các nước phát triển khu vực công cùng các thể chế, môi trường đầu tư, phát triển năng lực quản trị bằng các dự án cụ thể. Đây là khoảng trống trong cuộc chiến chống tham nhũng mà WB cần khẩn trương lấp đầy.

Sự mất lòng tin của công dân vào chính phủ do nạn tham nhũng lan rộng đã là một trong nhiều nguyên nhân dẫn đến các cuộc nổi dậy ở Bắc Phi và Trung Đông mới đây.

Các thể chế tài chính quốc tế như WB và Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) cần ủng hộ các mô hình tăng trưởng coi trọng lợi ích của công dân, điều chỉnh các thị trường tài chính và sản phẩm hướng tới cung cấp các dịch vụ sống thiết yếu cho người nghèo.

Báo cáo của IEG kêu gọi WB cần có quan điểm nhất quán trong giao dịch tín dụng với các nước quản trị kém và tham nhũng lan tràn để các mục tiêu tín dụng không xung đột với các mục tiêu của chiến lược chống tham nhũng trên toàn cầu./.

(TTXVN/Vietnam+)