Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Công Tuấn. (Nguồn: TTXVN)

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, sau gần 3 ngày họp, làm rõ các nội dung mà các bên quan tâm, vào lúc 15 giờ 30 ngày 1/2/2018 (tại Paris), Quỹ Cácbon thống nhất thông qua Nghị quyết số CFM/17/2018/2 đưa Chương trình giảm phát thải vùng Trung Bộ, Việt Nam vào danh mục và ủy thác cho Ngân hàng thế giới đàm phán cụ thể Thỏa thuận tài trợ với Việt Nam theo cơ chế chi trả dựa trên kết quả.

Việc Chương trình được thông qua và thực hiện ở Việt Nam sẽ là dấu ấn khẳng định sự hợp tác có hiệu quả của các bên trong thời gian qua.

Việt Nam là nước đầu tiên của châu Á và là nước thứ 7 trên thế giới được tham gia Chương trình Đối tác Cácbon do Ngân hàng Thế giới quản lý.

[Xây dựng lộ trình giảm phát thải khí nhà kính theo Thỏa thuận Paris]

Quỹ Cácbon/Quỹ Đối tác cácbon trong lâm nghiệp tại trụ sở của Ngân hàng thế giới Paris, Cộng hòa Pháp tổ chức phiên họp lần thứ 17 từ 30/1 đến 2/2/2018 để xem xét các đề xuất của Việt Nam và Mozambique.

Thứ trưởng thường trực Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hà Công Tuấn cho biết, hơn 30 năm qua, Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã nỗ lực thoát khỏi đói nghèo, phát triển bền vững đã đạt những thành công có ý nghĩa lịch sử, về trước thời hạn hầu hết các mục tiêu Thiên niên kỷ, nhất là về xóa đói giảm nghèo, diện tích rừng tăng liên tục từ 28% vào đầu những năm 1990 lên 41,45% năm 2017.

Hiện nay, Việt Nam đang thực hiện rất trách nhiệm các cam kết ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm phát thải khí nhà kính từ 8% và có thể lên đến 25% nếu có sự hỗ trợ, hợp tác quốc tế vào năm 2030; coi sáng kiến REDD+ như một giải pháp quan trọng thúc đẩy những mục đích tham vọng này.

Ngay từ năm 2010, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chương trình Hành động REDD+ Quốc gia, cùng với hoàn thiện chính sách, pháp luật gắn với thực hiện có hiệu Chương trình lâm nghiệp quốc gia; tăng trưởng xanh, giảm phát thải và tăng hấp thụ khí nhà kính.

"Việt Nam trân trọng cảm ơn các nhà tài trợ, các tổ chức quốc tế đã hợp tác, hỗ trợ có hiệu quả trong quá trình chuẩn bị sẵn sàng thực thi REDD+ trong nhiều năm qua, để chuyển sang giai đoạn thực thi chi trả dựa vào kết quả; đặc biệt là chuẩn bị tốt văn kiện Chương trình giảm phát thải vùng Trung Bộ, Việt Nam sẽ được trình bày tại cuộc họp thứ 17 này của Quỹ Cácbon tại Paris.

Việt Nam sẽ thực hiện có trách nhiệm các cam kết quốc tế, tiên phong trong thực thi REDD+; mong tiếp tục nhận được sự hợp tác gần gũi, chân thành của bạn bè quốc tế. Chúng tôi sẵn sàng, các bạn đã sẵn sàng, chúng ta cùng nhau tiến về phía trước, các bên sẽ “cùng thắng,” Thứ trưởng Tuấn nói.

Trong thời gian dự phiên họp 17 Quỹ Cácbon, Thứ trưởng Hà Công Tuấn cũng đã làm việc với Giám đốc Quỹ Cácbon; thảo luận song phương với Thứ trưởng Bộ Đất, Môi trường và Phát triển nông thôn Mozambique Celmira da Silva về những vấn đề hai bên quan tâm; trao đổi với đại diện Quỹ GCF về đề xuất của Việt Nam đối với đề xuất Chương trình REDD+ cho khu vực Tây Nguyên./.