Trong chương trình nghị sự hỗ trợ các nước đang phát triển, Ngân hàng Thế giới (WB) đang triển khai chiến lược mới giúp các nước này phát huy sức mạnh của công nghệ thông tin truyền thông hiện đại để giải quyết những vấn đề liên quan đến phát triển, cải thiện các dịch vụ và thúc đẩy đổi mới và tăng trưởng kinh tế.

Giám đốc điều hành WB, ông Ngozi Okonjo-Iweala, nhấn mạnh các nước đang phát triển hiện ở trung tâm của cuộc cách mạng công nghệ có thể làm thay đổi lối sống và hoạt động kinh doanh của con người.

Với hơn 3 tỷ điện thoại di động, các nước đang phát triển chiếm tới 2/3 số điện thoại di động của thế giới. Chiến lược mới của WB nhằm hỗ trợ các nước đang phát triển tận dụng phương tiện thông tin này và mạng Internet như nền tảng phát triển các dịch vụ xã hội, tăng trưởng xanh và ổn định xã hội, tăng phúc lợi và thu nhập cho người nghèo.

Chiến lược này sẽ định hướng đầu tư và tư vấn của WB nhằm vào các nước đang phát triển nhằm khuyến khích đổi mới các ngành công nghiệp và công nghệ thông tin.

Mục tiêu của chiến lược này là tăng số người tiếp cận mạng Internet và sử dụng điện thoại di động cùng các công nghệ thông tin khác để chuyển giao các dịch vụ y tế, giáo dục và những nhu cầu phát triển xã hội khác, mở ra các kênh thông tin tạo điều kiện để người dân giám sát chính phủ, buộc chính phủ và các cơ quan cung cấp dịch vụ nâng cao trách nhiệm đối với người dân.

WB khẳng định chiến lược thúc đẩy cách mạng công nghệ thông tin ở các nước đang phát triển sẽ làm thay đổi phương thức kinh doanh của các công ty, tạo ra những thị trường mới và cơ hội đầu tư mới, và đưa các ngành công nghệ thông tin của thế giới đang phát triển vào thị trường cạnh tranh công nghệ toàn cầu.

Từ ngày 4/2 tới, WB sẽ bắt đầu tư vấn cho các nước đang phát triển để các nước này xác định những ưu tiên của họ, giúp WB xây dựng chiến lược đầu tư phù hợp với trình độ phát triển của các nước./.