Ngày 2/1, Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam (World Bank-WB) thông báo Ban Giám đốc Điều hành của WB đã thông qua khoản tín dụng trị giá 200 triệu USD hỗ trợ chương trình nước sạch cho 1,7 triệu người và nâng cao chất lượng vệ sinh cho 650.000 người ở 8 tỉnh đồng bằng sông Hồng thông qua Chương trình Mục tiêu Quốc gia (NTP) về Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn.

Bà Victoria Kwakwa, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam đánh giá: Việt Nam đã đạt được tiến bộ ấn tượng trong tăng trưởng kinh tế và giảm nghèo.

Việc tăng cường cơ hội tiếp cận với cấp nước sạch và vệ sinh môi trường do Chính phủ thực hiện sử dụng công cụ hỗ trợ tài chính mới của WB sẽ giúp đảm bảo cải thiện chất lượng sống của người dân khu vực nông thôn. Đây là một yếu tố quan trọng đảm bảo tăng trưởng bền vững ở Việt Nam.

Bên cạnh đó, chương trình sẽ hỗ trợ nâng cao năng lực lập kế hoạch, giám sát và đánh giá cho các tỉnh nằm trong vùng dự án...

Chương trình này nhằm tăng cường năng lực quản lý nhà nước về cung cấp dịch vụ dựa trên kết quả và đánh giá cũng như giám sát và báo cáo dựa trên vấn đề giới, hai cấu phần quan trọng trong Chiến lược Đối tác Quốc gia Việt Nam của Ngân hàng Thế giới giai đoạn 2012-2016. /.

Nguyễn Hồng Điệp (TTXVN)