Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: Văn Đạt/TTXVN)

Ngày 25/11, tại tỉnh Ninh Bình, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội thảo “Tham vấn về nhu cầu hoàn thiện công tác quản lý đất đai bằng vốn ưu đãi của Ngân hàng Thế giới.”

Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Mạnh Hiển nhấn mạnh công tác quản lý Nhà nước về đất đai, hoàn thiện cơ sở dữ liệu, từng bước phát triển hệ thống thông tin góp phần đảm bảo công khai, minh bạch; nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công về đất đai có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Việc tham vấn về nhu cầu hoàn thiện công tác quản lý đất đai bằng nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Thế giới (WB) nhằm xây dựng dự án phù hợp với định hướng phát triển và mang lại hiệu quả cao cho công tác quản lý đất đai ở Trung ương và địa phương. Vì vậy, các địa phương cần tập trung vào nhiệm vụ xây dựng cơ sở dữ liệu, từng bước triển khai các giao dịch điện tử trong thực hiện thủ tục hành chính liên quan đến đất đai; thiết lập hệ thống theo dõi, đánh giá xây dựng, vận hành hệ thống quản lý minh bạch để nâng cao hiệu quả sử dụng đất đai.

Trước tình trạng khiếu nại, tố cáo, tranh chấp về đất đai còn diễn biến phức tạp, nhất là trong việc thu hồi đất, bồi thường khi thực hiện các dự án đầu tư, gây ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và sự phát triển của đất nước, Cục trưởng Cục Kiểm soát quản lý và sử dụng đất đai Trần Hùng Phi đề nghị các đơn vị khẩn trương xây dựng hệ thống theo dõi tình hình quản lý và sử dụng đất của từng địa phương và tác động của chính sách pháp luật về đất đai đến kinh tế-xã hội.

Cùng với đó, Cục trưởng Trần Hùng Phi đề nghị  tăng cường vai trò của các tổ chức, cá nhân trong giám sát việc thi hành Luật Đất đai, góp phần nâng cao hiệu lực pháp luật, hiệu quả quản lý Nhà nước.

Cơ quan chức năng tiến hành thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật đất đai của các đối tượng sử dụng đất nhằm phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Theo Tổng cục Quản lý đất đai, qua đợt thanh tra việc sử dụng đất của các tổ chức trên phạm vi cả nước theo Chỉ thị 134/CT-TTg, ngày 20/1/2010 của Thủ tướng Chính phủ, đoàn kiểm tra phát hiện trên 8.100 vụ việc vi phạm pháp luật đất đai với diện tích 128.033ha; đã xử lý trên 5.100 vụ việc; thu hồi đất của trên 800 tập thể, cá nhân với diện tích hơn 38.700ha; yêu cầu trên 1.900 tổ chức đưa đất vào sử dụng với diện tích hơn 16.500ha, thu nộp vào ngân sách Nhà nước 73 tỷ đồng./.