Ngân hàng Thế giới (WB) đã lên tiếng cảnh báo các nhà đầu tư quốc tế rằng mặc dù tăng trưởng của các nước đang phát triển ở châu Á tới 9,4% trong năm 2010 và có thể đạt 8,4% trong năm 2011 nhưng châu lục này vẫn đầy rủi ro đối với dòng đầu tư trực tiếp của nước ngoài (FDI.)

Báo cáo của Nhóm Kinh tế phát triển của WB, sẽ công bố ngày 12/1, nhấn mạnh tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và lợi nhuận đầu tư cao ở châu Á không thể vô hiệu hóa những rủi ro cả về chính trị lẫn thương mại so với đầu tư vào các thị trường phát triển.

Mặc dù nhấn mạnh tầm quan trọng của dòng FDI vào châu Á, trong khuôn khổ châu Á và xuất phát từ châu Á, nhưng nghiên cứu mới nhất của Cơ quan đảm bảo đầu tư đa phương (MIGA) của WB cũng cho rằng rủi ro chính trị và thương mại vẫn là nhân tố tác động quan trọng đối với dòng FDI này.

Các nghiên cứu "Kinh doanh ở châu Á" và "Đầu tư xuyên biên giới ở châu Á" của WB lưu ý rằng những bằng chứng về rủi ro chính trị ở châu Á đối với các nhà đầu tư quốc tế pha trộn giữa may mắn và rủi ro.

Đông Á và Nam Á là hai khu vực cải tổ mạnh nhất để tạo điều kiện thuận lợi cho kinh doanh, đặc biệt trong hai lĩnh vực "bảo vệ các nhà đầu tư" và "tôn trọng hợp đồng," hai khu vực này được xếp thứ hai và thứ ba thế giới về ưu ái đối với các nhà đầu tư nước ngoài.

Nhưng bên cạnh đó, châu Á lại được đánh giá là khu vực thực hiện kém nhất, thậm chí dưới mức trung bình của thế giới, về các lĩnh vực được coi là rủi ro chủ chốt đối với các nhà đầu tư như đầu tư liên lĩnh vực, khởi sự kinh doanh của công ty nước ngoài, quyền tiếp cận đất công nghiệp và trọng tài phân xử tranh chấp thương mại.

WB nhấn mạnh các nhà đầu tư toàn cầu cần nhận thức đầy đủ đặc thù này khi quyết định đầu tư dài hạn vào châu Á./.