Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 26/5, Ban Giám đốc Điều hành của Ngân hàng Thế giới (WB) đã duyệt khoản tài chính bổ sung trị giá 119 triệu USD cho Dự án Cấp nước và Xử lý Nước thải Việt Nam nhằm ứng phó với những thách thức lớn trong phát triển đô thị, đáp ứng nhu cầu nước sạch và xử lý nước thải ở một số khu đô thị ở Việt Nam.

Khoản tài chính bổ sung cho Dự án Cấp nước và Xử lý Nước thải Việt Nam chủ yếu sẽ được sử dụng cho một tiểu dự án xử lý nước thải và thoát nước tại tỉnh Bình Dương. Đồng thời, khoản tài trợ bổ sung này cũng sẽ được sử dụng để bù vào chi phí gia tăng do đồng USD tăng giá và để hỗ trợ kỹ thuật cho Bộ Xây dựng trong việc chuẩn bị một dự án đầu tư mới về cấp nước tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Với khoản tài trợ này, sẽ có thêm 65.872 hộ gia đình với 450.382 nhân khẩu sẽ được đấu nối với nguồn nước sạch và tới 312.051 cư dân thành thị sẽ được hưởng lợi nhờ điều kiện vệ sinh môi trường được cải thiện.

Ông Achim Fock, quyền Giám đốc Quốc gia của Ngân hàng Thế giới nói: “Chúng tôi rất vui mừng khi khoản tài trợ bổ sung được Ban Giám đốc Điều hành phê duyệt. Với khoản tài trợ bổ sung này, những thành tựu trong dự án sẽ được duy trì bền vững và sẽ có thêm nhiều người dân ở tỉnh Bình Dương có hệ thống xử lý nước thải và thoát nước tốt hơn.”

Khoản tài trợ bổ sung bao gồm một khoản tín dụng trị giá 50 triệu USD từ nguồn IDA (Hiệp hội Phát triển Quốc tế) – nguồn vốn ưu đãi của nhóm các Tổ chức thuộc Ngân hàng Thế giới dành cho các nước có thu nhập thấp và 69 triệu USD từ nguồn IBRD (Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Quốc tế) – tức nguồn vốn vay của nhóm các Tổ chức thuộc Ngân hàng Thế giới dành cho các nước có thu nhập trung bình.

Dự án ban đầu được Ban Giám đốc Điều hành của Ngân hàng Thế giới phê duyệt vào tháng 5/2011 và đã tài trợ cho 7 tiểu dự án cấp nước và xử lý nước thải ở 10 tỉnh, với quy mô dân số trung bình là 100.000 người ở các trung tâm đô thị./.